Search

Pojištění záruk – Podnikatelé

Pojištění záruk

Pojištění smluvní záruky je primárně zaměřeno na stavební společnosti, strojírenské firmy, ale i další dodavatele napříč různými odvětvími podnikání.

Účelem pojištění je poskytnout záruku za plnění povinností vyplývajících ze smluv o dílo a dalších obchodních dohod týkajících se provedení prací, poskytování služeb nebo dodávky zboží.

Limit pojistného plnění je stanoven podle přání pojištěného v jeho žádosti o pojištění smluvní záruky a vychází ze smlouvy mezi pojištěným a věřitelem. Tento limit představuje maximální částku, kterou pojišťovna vyplatí v případě pojistné události

Existují různé typy smluvních záruk:
  • záruky za správné provedení smlouvy,
  • záruky za zádržné za provedení práce,
  • záruky za zádržné během záruční doby,
  • záruky za akontaci,
  • záruky za nabídku.

Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí majetkovou škodu věřiteli, pokud pojištěný nedodrží své závazky vyplývající ze smlouvy o provedení prací, poskytnutí služeb nebo dodání zboží.

Například v případě záruky za zádržné za provedení práce pojišťovna zaručuje, že uhradí věřiteli peněžní částku, pokud věřitel nezadržel dohodnuté zádržné, ale vyplatil ho pojištěnému před stanoveným termínem, pokud pojištěný nesplní své závazky podle smlouvy.

Podobně je to i s ostatními typy záruk, kde pojišťovna poskytuje záruku za dodržení dohodnutých podmínek a kompenzaci věřiteli v případě nedodržení těchto podmínek ze strany pojištěného.

Pojištěním záruk to nekončí

Myslete i na související služby.
Zeptejte se našich odborníků na možnosti dalšího doplnění pojištění.

Pojištění technických rizik

Přepravní pojištění

Průmyslová nebezpečí

Buďme ve spojení. Rádi se o vás postaráme.

Ať hledáte nové bydlení, řešíte ochranu rodiny, chcete bezpečně cestovat anebo se zajímáte o investice – vždy jsme připraveni vám poradit anebo nám jen napište, jak se vám u nás líbilo. Rádi přijmeme i podněty ke zlepšení.

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti Allrisk, a.s. ke zpracování svých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR.