Search

D&O Pojištění – Podnikatelé

D&O Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti poskytuje ochranu pro vedoucí pracovníky a členy správních orgánů proti riziku osobní a majetkové ztráty vyplývající z výkonu jejich funkcí.

Pokud členové orgánů společnosti čelí obviněním, nárokům na náhradu škody nebo soudním žalobám, naše pojištění je zde k ochraně jejich zájmů. Kryje škody způsobené jak společnosti, tak třetím stranám, vč. zaměstnanců a dceřiných společností.

Co je předmětem pojištění?

 • Pojištění se vztahuje na vznik povinnosti nahradit újmu, kterou člen orgánu způsobí v souvislosti s výkonem své funkce v obchodní korporaci, zejména:
 • Pojištění újmy způsobené členem orgánu jinému i obchodní korporaci
 • Pojištění zaměstnanců, kteří mají stejnou nebo obdobnou funkci v obchodní korporaci jako členové orgánů (manažeři)
 • Pojištění členů orgánů i členů orgánů dceřiných společností
 • Pojištění finanční újmy, kterou způsobili i bývalí členové orgánů
 • Pojištění dědiců a zákonných nástupců členů orgánů
 • Pojištění ručení za závazky obchodní korporace dle § 159 občanského zákoníku (NOZ) a § 65 zákona o obchodních korporacích
 • Pojištění náhrady za vydání prospěchu pojištěného dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích
 • Pojištění náhrady za poskytnutí plnění do majetkové podstaty dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích

Pojištění se dále vztahuje na náklady, nároky a náhrady vynaložené pojištěným nebo v jeho prospěch, zejména:

 • Náklady na právní ochranu
 • Náklady na extradiční řízení
 • Náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě
 • Náklady na očištění jména
 • Náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku
 • Náhrada ztráty za účast na soudním jednání
 • Náklady na psychologickou pomoc
 • Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu

Pojištění dále zahrnuje:

 • Dodatečné lhůty pro uplatnění nároku pro bývalé členy orgánů
 • Dodatečný limit pojistného plnění pro nevýkonné členy orgánů
 • Dodatečné lhůty pro uplatnění nároku při neobnovení pojistné smlouvy

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti to nekončí

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti už máte sjednané? Myslete i na související služby.
Zeptejte se našich odborníků na možnosti dalšího doplnění pojištění.

Odpovědnost za škodu při podnikaní

Pojištění technických rizik

Životní a úrazové pojištění

Buďme ve spojení. Rádi se o vás postaráme.

Ať hledáte nové bydlení, řešíte ochranu rodiny, chcete bezpečně cestovat anebo se zajímáte o investice – vždy jsme připraveni vám poradit anebo nám jen napište, jak se vám u nás líbilo. Rádi přijmeme i podněty ke zlepšení.

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti Allrisk, a.s. ke zpracování svých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR.