Search

Pojištění kybernetických rizik – Podnikatelé

Pojištění kybernetických rizik

V dnešní době digitalizace je ochrana dat a sítí klíčová pro každou firmu.

S naším produktem pojištění kybernetických rizik můžete chránit svou firmu před kybernetickými hrozbami a finančními ztrátami spojenými s únikem dat, kybernetickými útoky nebo jinými online riziky. Zabezpečte své podnikání s naším komplexním pojištěním, které vám poskytne klid a jistotu v digitálním prostředí. Tento typ pojištění je vhodný pro OSVČ a firmy.

Pojištění kybernetických rizik představuje důležitý nástroj pro ochranu vaší společnosti v digitálním světě. Ale co vše lze v rámci tohoto pojištění skutečně chránit?

Pokryjeme náklady a finanční ztráty, které vzniknou v důsledku kybernetického incidentu. To zahrnuje:

Náklady na odborníky, včetně IT specialistů pro prošetření incidentu a právní zástupce pro právní obhajobu.
Finanční ztrátu spojenou s přerušením nebo omezením provozu a dalšími souvisejícími náklady.

Obnova dat
Pojištění kryje náklady na obnovu dat a software po kybernetickém incidentu (například hacking nebo omylem vymazaná data) za podmínky, že existují použitelné zálohy.
Náklady na aktualizaci či vylepšení dat nebo software, stejně jako samotná hodnota dat kryté v pojištění nejsou.

Odpovědnost za újmu vyplývající z porušení ochrany dat
Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za újmu/škodu způsobenou třetí straně porušením ochrany dat, způsobeným kybernetickým incidentem.
Kryté jsou tedy náhodné nebo nezákonné zničení, ztráta, změna, neoprávněné zveřejnění nebo přístup k důvěrným informacím nebo osobním údajům přenášeným, uloženým nebo zpracovávaným na vašich počítačových systémech.

Odpovědnost za bezpečnost sítí
Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za újmu/škodu způsobenou třetí straně kybernetickým incidentem v počítačovém systému pojištěného, kterému pojištěný nedokázal zabránit a způsobil poškození, změnu, zničení nebo krádež dat nebo útok Denial of Service (DoS) na počítačovém systému třetí strany.

Pojištěním kybernetických rizik to nekončí

Myslete i na související služby.
Zeptejte se našich odborníků na možnosti dalšího doplnění pojištění.

Zemědělské pojištění

Životní a úrazové pojištění

Autopůjčovna

Buďme ve spojení. Rádi se o vás postaráme.

Ať hledáte nové bydlení, řešíte ochranu rodiny, chcete bezpečně cestovat anebo se zajímáte o investice – vždy jsme připraveni vám poradit anebo nám jen napište, jak se vám u nás líbilo. Rádi přijmeme i podněty ke zlepšení.

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti Allrisk, a.s. ke zpracování svých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR.