Search

Pojištění bytových domů – Podnikatelé

Pojištění bytových domů

Ochrana pro vaše investice do nemovitostí. S naším pojištěním můžete mít jistotu, že vaše bytové domy jsou chráněny před různými riziky, jako jsou požáry, živelné pohromy, vandalismus a další. Toto pojištění je skvělá volba pro podnikatele.
Nabízíme komplexní krytí, které zahrnuje jak majetkovou ochranu pro vaše budovy a vybavení, tak i odpovědnostní krytí pro případnou škodu způsobenou třetím stranám.

Chráníme zájmy nájemníků, majitelů a společenství vlastníků

V případě, že dojde k pojistné události a byt se stane neobyvatelným, zajišťujeme pomoc s náklady na náhradní ubytování. Pojištění odpovědnosti pak chrání přímo majitele nemovitosti, zástupce společenství vlastníků nebo bytového družstva.

Co můžete pojistit v rámci pojištění bytových domů?

  • Bytový dům a jeho příslušenství – garáže, oplocení, trafostanice, kotelny, dětská hřiště apod.
  • Veškeré komponenty bytového domu a příslušenství,
  • Elektromotory, anténní systémy (STA), přístupové a kamerové systémy.
  • Výtahy, technologie kotelen, tepelná čerpadla, rekuperace.
  • Movité věci – zařízení společných prostor, stroje a zařízení pro údržbu bytového domu a jeho okolí (např. sekačka na trávu), stavební materiál, hasicí přístroje a hasicí vybavení apod.

V ceně pojištění bytového domu je také zahrnuto

  • Poškození nebo zničení domu způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, vniknutím atmosférických srážek, rozbitím skel a dalšími příčinami.
  • Úhrada nákladů na náhradní ubytování.
  • Asistenční služby.

Výhodná připojištění zahrnují

  • Další živelná nebezpečí, vodovodní škody, povodně, úmyslné poškození (vandalismus), zkraty a přepětí, technické poruchy vybraných zařízení v domě, a pojištění odpovědnosti včetně odpovědnosti členů výboru společenství nebo představitelů bytových družstev.

Pojištěním bytových domů to nekončí

Myslete i na související služby.
Zeptejte se našich odborníků na možnosti dalšího doplnění pojištění.

D&O Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

Životní a úrazové pojištění

Buďme ve spojení. Rádi se o vás postaráme.

Ať hledáte nové bydlení, řešíte ochranu rodiny, chcete bezpečně cestovat anebo se zajímáte o investice – vždy jsme připraveni vám poradit anebo nám jen napište, jak se vám u nás líbilo. Rádi přijmeme i podněty ke zlepšení.

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti Allrisk, a.s. ke zpracování svých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR.