Search

Pojištění technických rizik – Podnikatelé

Pojištění technických rizik

Pojištění technických rizik od Allrisku je navrženo tak, aby chránilo technická zařízení a vybavení podnikatelů před nečekanými událostmi a poruchami.

S naším pojištěním jsou vaše investice do technologií v bezpečí a jakékoli případné problémy budou řešeny rychle a efektivně. Připojte se k nám a dejte svým technickým aktivům ochranu, kterou si zaslouží.

V naší široké nabídce produktů pojištění technických rizik se zaměřujeme na

Pojištění stavebních a montážních projektů Toto pojištění je navrženo pro zajištění ochrany při různých fázích stavebních a montážních prací. Kryje škody vzniklé během realizace projektu, včetně:
  • poškození při provádění prací,
  • újmy na materiálech a strojích,
  • škody na zařízení staveniště,
  • závady zjištěné v záruční době,
  • odpovědnost vůči třetím osobám.
Toto Allrisk pojištění poskytuje pokrytí pro majetek, odpovědnost a ušlý zisk investorů, přičemž si můžete zvolit rozsah pojistného dle svých potřeb.
Pojištění strojů
Naše pojištění strojů chrání vaše stacionární i pohyblivé stroje a zařízení před různými riziky, včetně:
  • lidských chyb,
  • nešikovnosti,
  • neodborného zacházení.
Zahrnuje všechna nebezpečí, která nejsou explicitně vyloučena, a poskytuje komplexní ochranu pro vaše stroje a zařízení.
Pojištění elektroniky
Toto pojištění poskytuje pokrytí pro škody na vaší elektronické výbavě, včetně:
  • ztrát způsobených lidským faktorem, jako jsou chyby obsluhy nebo neodborné zacházení,
  • rizik živelných pohrom a krádeží vloupáním.

Pojištěním technických rizik to nekončí

Myslete i na související služby.
Zeptejte se našich odborníků na možnosti dalšího doplnění pojištění.

Průmyslová nebezpečí

Přepravní pojištění

Buďme ve spojení. Rádi se o vás postaráme.

Ať hledáte nové bydlení, řešíte ochranu rodiny, chcete bezpečně cestovat anebo se zajímáte o investice – vždy jsme připraveni vám poradit anebo nám jen napište, jak se vám u nás líbilo. Rádi přijmeme i podněty ke zlepšení.

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti Allrisk, a.s. ke zpracování svých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR.