Search

Pojištění majetku měst a obcí – Města a obce

Pojištění majetku měst a obcí

Pojištění majetku měst a obcí je klíčovým nástrojem pro ochranu veřejných statků a infrastruktury, která slouží občanům každodenně.
S naším pojištěním majetku měst a obcí jsou tyto instituce chráněny před nečekanými událostmi, jako jsou požáry, živelné katastrofy, vandalismus a další nepříznivé situace. Navíc poskytujeme flexibilní možnosti přizpůsobení pojištění potřebám konkrétního města nebo obce, aby dosáhly optimální ochrany svého majetku.

Starosti nechte na nás

Rozsah našeho pojištění je široký a komplexní

  • Pokryjeme jak nemovitosti, tak i movité věci ve vlastnictví nebo užívání měst a obcí. To zahrnuje budovy, ostatní nemovitosti a veškeré vybavení, jako jsou kancelářské prostory, obchody, školy a další zařízení, cenné věci, elektronika, peníze, zásoby, skla, stroje a další.
  • Unikátní součástí našeho programu je pojištění odpovědnosti obce a subjektů zřizovaných obcemi za škody způsobené třetím osobám. Toto zahrnuje různé situace, jako je škoda způsobená obecní policií, výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, vadným výrobkem nebo dokonce nedbalostí zastupitelů.
  • Naše pojištění je připraveno krýt širokou škálu nepředvídaných událostí, včetně živelných pohrom, jako jsou požáry, povodně, vichřice, krupobití, sesuvy půdy a také incidenty, jako je odcizení, vandalismus včetně graffiti a další.

Pojištěním majetku měst a obcí to nekončí

Myslete i na související služby.
Zeptejte se našich odborníků na možnosti dalšího doplnění pojištění.

Pojištění bytových domů

Pojištění zastupitelů měst a obcí

Buďme ve spojení. Rádi se o vás postaráme.

Ať hledáte nové bydlení, řešíte ochranu rodiny, chcete bezpečně cestovat anebo se zajímáte o investice – vždy jsme připraveni vám poradit anebo nám jen napište, jak se vám u nás líbilo. Rádi přijmeme i podněty ke zlepšení.

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti Allrisk, a.s. ke zpracování svých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR.