Search

Pojištění zastupitelů měst a obcí – Města a obce

Pojištění zastupitelů měst a obcí

Pojištění zastupitelů měst a obcí je tu pro ochranu zastupitelů před různými riziky a nežádoucími událostmi, které mohou vzniknout v důsledku jejich veřejného působení.

Novela zákona, která byla zveřejněna pod číslem 99/2017 Sb., přidala do zákona o obcích zcela nová ustanovení, některá stávající změnila nebo výrazně doplnila. Jedním z nich je § 79, jež stanovuje, že:

„Splatnost a výplata odměny a dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce členům zastupitelstva obce, jakož i srážky z nich, odpovědnost člena zastupitelstva obce za škodu, kterou způsobil obci v souvislosti s výkonem funkce a postup obce v případě zjišťování průměrného výdělku, vzdání se práva na odměnu nebo další plnění a v případě smrti člena zastupitelstva obce se řídí zákoníkem práce. Pro tyto účely se obec považuje za zaměstnavatele a členové zastupitelstva obce se považují za zaměstnance.“

Ochranou před dopady změny zákona je právě pojištění zastupitelů měst a obcí.
Každé pojištění může mít specifické podmínky a limity pokrytí, a proto je důležité pečlivě zvážit a porovnat různé nabídky od pojišťoven, aby byli zastupitelé měst a obcí co nejlépe chráněni.

Hlavním cílem tohoto pojištění je poskytnout finanční krytí pro zastupitele v případě, že by byli žalováni nebo postiženi v souvislosti s jejich úředními činnostmi. Mohou se vyskytnout různé situace, jako například:

  • právní spory,
  • obvinění z nesprávného jednání,
  • požadavky na náhradu škody a další.

Pojištění zastupitelů měst a obcí může pokrývat náklady na právní zastoupení, soudní náhrady, náklady na zprostředkování a další náklady spojené s obranou nebo vyrovnáním takových situací.

Toto pojištění může být užitečné pro:

  • zastupitele a členy místní samosprávy, kteří chtějí mít jistotu, že budou mít ochranu v případě právních problémů spojených s jejich veřejným úřadem.

Pojištěním zastupitelů měst a obcí to nekončí

Pojištění zastupitelů měst a obcí už máte sjednané? Myslete i na související služby.
Zeptejte se našich odborníků na možnosti dalšího pojištění.

Měnové konverze

Buďme ve spojení. Rádi se o vás postaráme.

Ať hledáte nové bydlení, řešíte ochranu rodiny, chcete bezpečně cestovat anebo se zajímáte o investice – vždy jsme připraveni vám poradit anebo nám jen napište, jak se vám u nás líbilo. Rádi přijmeme i podněty ke zlepšení.

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti Allrisk, a.s. ke zpracování svých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR.