Search

Rybářské pojištění – Rodiny a jednotlivci

Allrisk Rybářské pojištění

Seznamte se s naším unikátním rybářským pojištěním Allrisk, které kryje rizika spojená se sportovním rybolovem
a pronájmem lodě za účelem sportovního rybolovu.

Produkt ARP nad rámec standardního pojištění kryje:

Za sportovní rybolov je u většiny pojišťoven považován lov ryb ze břehu. Sportovní rybolov na otevřeném moři spadá u pojišťoven do rizikových až extrémních sportů. To znamená, že pokud dojde během vaší dovolené za rybolobem k jakékoli újmě na zdraví či majetku, je většina škod nelikvidních. To je důvod, proč vám nemůže stačit standardní cestovní pojištění. Dále obecně platí výluka na veškeré škody, které vzniknou v důsledku provozu vozidla či plavidla.

Rybářské pojištění Allrisk vás kryje v případě, kdy dojde ke škodě na pronajatých a zapůjčených věcech za účelem sportovního rybolovu. Tedy na motorových člunech, lodních šroubech, echolotech, GPS navigacích nebo také na rybářském vybavení. Všechny tyto věci jsou ze strandardního cestovního pojištění přímo vyloučeny. A to i v případě, že má klient v rámci cestovního pojištění připojištěnou odpovědnost. Toto připojištění se totiž nevztahuje na jakékoli věci převzaté. Nejčastější drobné škody jsou právě na vybavení lodí a lodních šroubech.

Sjednání Rybářského pojištění Allrisk

Proto je tu pro vás naše Allrisk Rybářské pojištění. Umí to, co ostatní nechtějí (či neumí). Stačí vyplnit jednoduchý kontaktní formulář a my vám obratem připravíme nabídku.

Oblast A – Sportovní rybolov po celé Evropě a lodě s výkonem do 50kW.

Oblast B – Celý svět včetně tropických a severských oblastí za polárním kruhem a lodě s výkonem do 150kW.

V závislosti na cílové destinaci je unikátní Rybářské pojištění Allrisk rozdělené do několika kategorií. Jiné požadavky jsou totiž při rybolovu sumců ve Španělsku či Itálii a zcela odlišné jsou pro rybolov v blízkosti polárního kruhu či rovníku.

Tabulka limitů Rybářského pojištění Allrisk

Rybářské pojištění AllriskProdukt
PlusExclusive
EvropaSvět
PVLCelkový limit10.000.000 Kč10.000.000 Kč
· repatriace a transportyreálné náklady do limitu PLVreálné náklady do limitu PLV
· zuby11.000 Kč11.000 Kč
· doprava a doprovázející osobyreálné náklady do limitu PLVreálné náklady do limitu PLV
· ubytování doprovázející osoby150 €/ noc; max. 10 nocí150 €/ noc; max. 10 nocí
· doprava příbuzného na návštěvureálné náklady do limitu PLVreálné náklady do limitu PLV
· ubytování příbuzného na návštěvu 150 €/ noc; max. 10 nocí150 €/ noc; max. 10 nocí
· ortézyreálné náklady do limitu PLVreálné náklady do limitu PLV
ÚPSmrt úrazem250.000 Kč250.000 Kč
Trvalé následky úrazu500.000 Kč500.000 Kč
ODPOdpovědnost za škodu – zdraví5.000.000 Kč5.000.000 Kč
Odpovědnost za škodu – majetek1.500.000 Kč1.500.000 Kč
Spoluúčast3%, min. 500 Kč3%, min. 500 Kč
ZAVPojištění zavazadel – celkový limit30.000 Kč30.000 Kč
Pojištění zavazadel – limit na věc10.000 Kč10.000 Kč
Spoluúčast500 Kč500 Kč
PPNPojištění předčasného návratureálné nákladyreálné náklady
PASTuristické informaceAnoAno
Lékařské informaceAnoAno
Telefonická pomoc v nouziAnoAno
Tlumočení a překladyAnoAno
Ztráta dokladů8.000 Kč8.000 Kč
Připojištění sportovního rybolovu (R) Odpovědnost za škodu – zdraví100.000 Kč100.000 Kč
Odpovědnost za škodu – majetek100.000 Kč100.000 Kč
Spoluúčast z námořního Kasko50.000 Kč50.000 Kč
Rozšíření o tropické a subtropické oblastiNeAno
Rozšíření o polární oblastiNeAno
Max. výkon motoru lodi50 kW150 kW
Spoluúčast3%, min. 500 Kč3%, min. 500 Kč
Zachraňovací náklady po nehodě (30 %)30.000 Kč30.000 Kč
 Výše pojistného162 Kč/den342 Kč/den

Rozsah krytí pro jednotlivé tarify pojištění se řídí všeobecnými podmínkami VPPCP20100101 a smluvními ujednáními SU 2024-R pro Allrisk rybářské pojištění.

Legenda:

PLV – pojištění léčebných výloh

ÚP – úrazové pojištění

ODP – pojištění odpovědnosti za škody na mejtku a zdraví

ZAV – pojištění zničení nebo ztráty zavazadel

PPN – pojištění předčasného návratz z dovolené

PAS – asistenční služba – komplexní turistické informace

PZZ – připojištění zpoždění zavazadel při přepravě

PZL – připojištění zpoždění letu

PND -pojištění nevyužité dovolené

R – limity pro doložku SU 2016-R – připojištění odpovědnosti na věci převzaté a užívané atd.

Kontaktujte nás pro více detailních informací o tomto unikátním produktu.

Kam nahlásit pojistnou událost

Asistenční služby pro všechny varianty škodních událostí poskytuje non-stop linka Allrisk ASSISTANCE. Zde se o vás kdykoli postaráme a pomůžeme vám s řešením případné pojistné události a rádi Vás procesem provedeme.

Odpovědi na vaše nejčastější otázky

Proč bych si měl platit nadstandardní pojištění, když jedu na ryby?
Sportovní rybolov z lodi na otevřeném moři nepatří totiž do běžných sportů a většina pojišťoven ho tak má zařazený do rizikových sportů. Do této kategorie patří i rybolov za polárním kruhem nebo na rovníku. Můžete tedy doufat, že se Vám nic nestane, nebo si uzavřít náš produkt přímo pro tento koníček vytvořený.
Standardní cestovní pojištění je vhodné na cestu či pobyt na pevnině, jakmile ale vyjedete na moře, nekryje jakoukoliv škodu, která vznikne při provozu plavidla, sportovním rybolovu, stejně tak jako nekryje škodu na lodi, vybavení a odpovědnost za škodu na zdraví cestujících na plavidle.
Stále se jedná o klasické cestovní pojištění jen s vyšším krytím.

Pojištění DAN bohužel nekryje škody na lodi, vybavení a škodu na zdraví ostatních cestujících na plavidle.

Pokud dojde k jakékoliv nehodě, škodě na zdraví, životě nebo k zásahu SaR, bude krytí poskytnuto pouze tomu, který měl pojištění sjednáno. Ostatní členové posádky si veškeré náklady na léčení, transport, léky a ošetření, stejně jako zásah záchranných složek, hradí v plné výši.