Sjednání produktu Rybářské pojištění Allrisk


Sjednejte si kvalitní Allrisk rybářské pojištění (dále jen ARP) a vydejte se na cestu bez obav!

Zodpovědnost za správné vyplnění identifikačních údajů nese osoba vyplňující formulář.

Vyplňte prosím všechny údaje:

Celkové pojistné: 0

 Žádám o vyhotovení Smlouvy o zprostředkování pojištění (dále jen Smlouva), kde budu uveden na straně zájemce (pojištěného), tuto Smlouvu žádám zaslat na uvedený e-mail a akceptaci (souhlas) této Smlouvy a Smluvních podmínek Smlouvy dle článku II. Pojištění a pojistitel Smluvních ujednání SZ 01/16 ke Smlouvě ARP provedu platbou proráty pojistného.

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výslovně souhlasím s tím, aby společnosti Allrisk, a.s., IČ: 496 109 29, se sídlem Brno, Komárovská 20a, 617 00, spisová značka: B 7353 vedená u rejstříkového soudu v Brně a Allrisk ASSISTANCE CZ, s.r.o., IČ: 277 03 606, se sídlem Komárovská 20a, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku při KS v Brně oddíl C, vložka 53174 po dobu platnosti Smlouvy zpracovávaly mé osobní údaje, a to za účelem jejich shromažďování a ukládání na nosiče informací při jeho podnikatelské činnosti. Poskytnuté osobní údaje jsou využity za účelem plnění Smlouvy.

Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat.

Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.

 

 

Rybářské pojištění Allrisk

Podívejte se na další produkty

Rybářské pojištění - informace o produktu

Rybářské pojištění - informace o produktu

Rybolov se rozšířil mimo hranice našeho území až k moři a čím dál častěji se objevovaly dotazy a požadavky našich klientů na krytí škod, které mohou vzniknout ve spojitosti s cestou či rybolovem.

Aktuality

19.1.2018

Daň z nemovitosti za rok 2018

Daň z nemovitých věcí se na rozdíl od jiných daní přiznává a platí předem. Daňové přiznání za rok 2018 je třeba odevzdat do konce ledna.

číst více...

5.1.2018

Máte už novou dálniční známku?

Již od začátku prosince 2017 platí dálniční známky na nový rok 2018. Ale pozor na blížící se konec platnosti dálničních známek z roku 2017.

číst více...

9.6.2016

Nová kancelář v Ivančicích a Slavnosti chřestu

V průběhu měsíce května jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Ivančicích u Palackého náměstí, na adrese Drůbežní trh 89/1. Propagaci pobočky jsme spojili s tradičními Slavnostmi chřestu, které se letos konaly již po dvaadvacáté.

číst více...

12.1.2016

Allrisk Magazín 2016

Najděte si chvíli času na přečtení celého čísla, protože uplynulý rok 2015 byl v mnoha směrech pro Allrisk přelomovým, a pro rok 2016 jsme pro vás připravili hned několik novinek, akcí a příjemných překvapení.

číst více...