Pojištění majetku občanů a odpovědnosti


Hmotný majetek je možné pojistit proti celé řadě různých nebezpečí, přičemž pojištění kryje živelní rizika, vodovodní rizika a rizika odcizení součásti věci.


Pořízení vlastního bydlení, ať už rodinného domu či bytu a jeho vybavení, patří k vašim nejvýznamnějším životním investicím.

Ceny nemovitostí neustále rostou a zvyšuje se i úroveň vybavenosti. Proto je vhodné si svůj majetek dobře pojistit a řešit tím finanční újmu v důsledku neočekávaných a nepříjemných událostí, které ho ohrožují.

S naším produktem Majetkové pojištění Allrisk si můžete nastavit pojištění majetku přesně podle vašich skutečných potřeb.
Pojistné plnění dostanete v nových cenách, tzn. že v případě zničení pojištěné věci obdržíte od pojišťovny peníze na pořízení věci zcela nové!

Ke každému pojištění domácnosti navíc získáte nadstandardní asistenční služby Allrisk ASSISTANCE včetně pojištění prodloužené záruky – ZDARMA.

Pojištění nemovitosti:
Pojistit můžete rodinné domy, byty v osobním vlastnictví, vedlejší stavby na pozemku (jako je např. garáž, pergola, stodola, bazén, plot apod.), stavby dokončené i ve výstavbě.
Pojištěná je nejen stavba samotná, ale i veškeré věci k ní připevněné (např. kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů, sanitární technika, anténa, zabezpečovací technika, kotel, klimatizace, fotovoltaika, markýza apod.).

Pojištění domácnosti:
Tímto pojištěním pojistíte soubor zařízení domácnosti (veškeré vybavení), věci osobní potřeby, audio-video, elektronické a optické přístroje, cennosti, umělecká díla, sbírky a starožitnosti, sportovní vybavení, jízdní kola apod.

Jedinečný produkt Majetkového pojištění Allrisk je dostupný ve třech variantách:

BASIC – spolehlivá ochrana,

OPTIMAL – nadstandardní ochrana nebo

PREMIUM – maximální ochrana.

Sami si zvolíte ideální ochranu svého majetku a sami si nastavíte limity plnění u jednotlivých rizik.


 

NAVÍC SI MŮŽETE POJISTIT

Pojištění jízdních kol, koloběžek nebo elektrokol

 • Na jedné smlouvě si pojistíte až 4 jízdní kola/koloběžky/elektrokola.
 • Roční limit si zvolíte sami: 10 000 až 100 000 Kč.
 • Územní rozsah je v rámci celé geografické mapy Evropy.
 • Pojištění se vztahuje například na dopravní nehodu (nahodilá srážka cyklisty s jedoucím vozidlem nebo jiným účastníkem silničního provozu bez ohledu na to, kdo nehodu způsobil), odcizení, vandalismus, požár, výbuch, přímý úder blesku, pád předmětů, vichřici, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, tíhu sněhu, či námrazu, zemětřesení, náraz vozidla.

Pojištění mazlíčků

 • Pojištění se vztahuje na rizika úrazu, náhlého onemocnění a otravu zvířete.
 • Roční limit pojistného plnění je 20 000 Kč.
 • Územní rozsah v rámci ČR.
 • Sjednává se bez spoluúčasti.
 • Na jedné smlouvě lze pojistit až 4 zvířata ve věku 0-5 let.
 • Nevztahuje se na pojistné události, které nastaly do věku 3 měsíců zvířete.
 • Pojištění automaticky zaniká k datu výročí smlouvy v roce, kdy zvíře dosáhne 8 let věku.
 •  Pojistit lze pouze zvířata identifikovatelná.

Pojištění zdravotních pomůcek

 • Pojištění se vztahuje na elektrické i mechanické invalidní vozíky s příslušenstvím, schodolezy, kochleární implantáty,inzulínové pumpy a další zdravotní pomůcky (dále jen “pomůcky”) uvedené v pojistné smlouvě, které vlastníte a které nejsou užívány k podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
 • Vztahuje se na poškození zničení, vandalismus či odcizení pojištěné pomůcky.
 • Územní rozsah v rámci Evropy.
 • Na jedné smlouvě lze pojistit až  4 pomůcky.

Pojištění garáže na jiné adrese

 • Pojištění se vztahuje na garáž, která se nachází na jiné adrese než pojištěná domácnost (max. do 15 km od pojištěné domácnosti).
 • Vztahuje se na stavbu i vybavení garáže.
 • Pojištění se sjednává pro případ zničení (požárem, výbuchem), poškození (povodeň, nebo záplava) či odcizení (krádeží vloupáním, úmyslným poškozením či úmyslným zničením předmětu pojištění).
 • Nesmí být užívána k podnikání ani jiné výdělečné činnosti.

 


 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Nikdo z nás není neomylný. Stačí jen chvilka nepozornosti, jeden špatný krok a neštěstí je tu. Chybovat je lidské, ale zákony hovoří jasně: kdo jinému způsobí škodu, je za ni plně zodpovědný a musí ji uhradit. Platit ale nemusíte, když se pojistíte.

Právě pojištění odpovědnosti za vás uhradí újmy, které způsobíte někomu jinému při běžných každodenních činnostech. Typickým případem je například rozbití předmětu v obchodě, sražení chodce při jízdě na kole nebo zranění protihráče při rekreačním hraní fotbalu.

V rámci našeho Majetkového pojištění Allrisk je možné pojištění odpovědnosti sjednat samostatně nebo jako cenově zvýhodněné připojištění k pojištění domácnosti nebo nemovitosti. Vybírat můžete z pojistných limitů na 3, 5, 10, 15 nebo 25 mil. Kč.

Pojištění se vztahuje na všechny osoby bydlící s pojištěným ve společné domácnosti, automaticky také zahrnuje i pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti uvedené na pojistné smlouvě.

V rámci tohoto pojištění si můžete dále připojistit:
Odpovědnost za zvíře
V tomto případě jsou pojištěny škody, které způsobí zvíře, jež vám patří. Tímto zvířetem nesmí být zvíře vyžadující zvláštní péči dle vyhlášky 411/2008 Sb.

Odpovědnost z vlastnictví všech nemovitostí
Zde jsou pojištěny všechny nemovitosti, které vlastníte. Není nutné je u sjednání dokládat nebo prokazovat. Až v případě pojistné události je potřeba doložit vlastnictví.

Odpovědnost za škody na věcech pronajatých
V rámci tohoto pojištění budeme hradit nahodilé škody, které způsobíte na věcech, které máte pronajaté. I škody způsobené v podnájmech.

Odpovědnost za škody na drobné elektronice
V rámci tohoto připojištění budeme krýt škody na užívaných mobilních telefonech, tabletech, noteboocích a další přenosné elektronice, které poškodíte někomu jinému.

Z pojištění odpovědnosti uhradíme škodu na majetku, újmu na zdraví a jinou nemajetkovou újmu, která vznikla v Evropě nebo Turecku.

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Podívejte se na další produkty

Autopojištění

Autopojištění

Zjistěte si více informací o povinném ručení, havarijním pojištění a výhodách za vylepenou nálepku Allrisk.
Životní a úrazová pojištění

Životní a úrazová pojištění

Životní pojištění by mělo být základním pilířem v pojištění každého z nás. Zabezpečená budoucnost, či jistota jsou v našem životě přece tím nejdůležitějším.
Pojištění průmyslu a podnikatelů

Pojištění průmyslu a podnikatelů

Každodenní práce staví před ekonomické subjekty nové výzvy, požadavky a problémy, se kterými se podnikatelé při své činnosti musí potýkat a hledat jejich nejvhodnější řešení.
Cestovní pojištění Allrisk

Cestovní pojištění Allrisk

Kvalitní cestovní pojištění stále zůstává neodmyslitelnou součástí každé cesty za hranice České republiky. A proto vám nabízíme špičkový produkt, roční kartu Cestovního pojištění Allrisk.
Rybářské pojištění Allrisk

Rybářské pojištění Allrisk

Rybolov je stará a oblíbená činnost člověka. Stále více zájemců jezdí za tímto atraktivním koníčkem do zahraničí, proto doporučujeme do vybavení kromě návnady a prutů i kvalitní pojištění.

Aktuality

26.11.2021

Životní a úrazová pojištění Allrisk

Životní pojištění by mělo být základním pilířem v pojištění každého z nás. Zabezpečená budoucnost, či jistota jsou v našem životě tím nejdůležitějším. Víte, jaké jsou možnosti životního a úrazového pojištění?

číst více...

12.11.2021

Kdy a jak používat mlhovky?

„Raději si zapnu mlhovky, kdyby náhodou…“ Tak přesně takhle by to fungovat nemělo. Kvůli špatnému používání mlhových světel velice často

číst více...

9.6.2016

Nová kancelář v Ivančicích a Slavnosti chřestu

V průběhu měsíce května jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Ivančicích u Palackého náměstí, na adrese Drůbežní trh 89/1. Propagaci pobočky jsme spojili s tradičními Slavnostmi chřestu, které se letos konaly již po dvaadvacáté.

číst více...

12.1.2016

Allrisk Magazín 2016

Najděte si chvíli času na přečtení celého čísla, protože uplynulý rok 2015 byl v mnoha směrech pro Allrisk přelomovým, a pro rok 2016 jsme pro vás připravili hned několik novinek, akcí a příjemných překvapení.

číst více...