Pojištění majetku občanů a odpovědnosti


Hmotný majetek je možné pojistit proti celé řadě různých nebezpečí, přičemž pojištění kryje živelní rizika, vodovodní rizika a rizika odcizení součásti věci.

Toto pojištění řeší finanční újmu v důsledku neočekávaných a nepříjemných událostí, které mohou postihnout váš movitý i nemovitý majetek.
Dobře uzavřená pojistná smlouva vám zajistí v případě jakékoliv pojistné události finanční prostředky potřebné k uvedení pojištěné věci do původního stavu.

Pojištění nemovitosti:
Pojistit můžeme rodinné domy, byty v osobním vlastnictví, rekreační domy, vedlejší stavby (garáže, ploty) a stavby dokončené i ve výstavbě.

Hmotný majetek lze pojistit proti celé řadě různých nebezpečí, přičemž základní pojištění kryje živelní rizika a vodovodní škody.
Základními živelními riziky se rozumí:

 • požár,
 • úder blesku,
 • výbuch,
 • náraz letadla nebo jeho zřícení,
 • pád stromů, stožárů, nebo jiných věcí, nejsou-li součástí poškozené věci, nebo souboru věcí.

Mezi další živelní rizika patří:

 • povodeň a záplava,
 • bouřlivý vítr,
 • krupobití,
 • atmosférické srážky,
 • sesuv půdy,
 • zřícení skal či zemin,
 • tíha sněhu,
 • zemětřesení.

Pojištění lze rozšířit o další rizika, jako např.:

 • odcizení,
 • vandalismus,
 • pojištění skel Allrisk,
 • zkrat, přepětí,
 • elektromotory,
 • poškození zateplené fasády,
 • únik vody,
 • náraz vozidla,
 • porosty na pozemku.

K pojištění nemovitosti lze připojistit  i odpovědnost z vlastnictví nebo údržby nemovitosti.

Pojištění domácnosti:
Pojištění domácnosti patří mezi základní druhy pojištění majetku občanů.
Zatímco pojištění nemovitosti chrání stavbu jako takovou, toto pojištění se vztahuje na veškeré vybavení vaší domácnosti.

Pojistíme domácnost, soubor zařízení domácnosti, věci osobní potřeby, audio-vizuální techniku, elektronické a optické přístroje, umělecká díla, sbírky a starožitnosti, klenoty, cennosti, cenné papíry a peníze, sportovní náčiní, jízdní kola,  zdravotní pomůcky pro tělesně postižené, stavební součásti bytu pořízené pojištěným (zařízení koupelen a kuchyní, podlahy, okna apod.).

Pojištění domácnosti je možno sjednat již od základního krytí, ve kterém obvykle jsou pojistná nebezpečí jako: živelná rizika (požár, oheň, tíha sněhu, úder blesku, pád stromu, vichřice, krupobití), pád letadla, výbuch a podobně.
Pojištění lze dále rozšířit :

 • odcizení,
 • pojištění skel Allrisk,
 • přepětí, podpětí,
 • vandalismus,
 • zatečení atmosférických srážek,
 • znehodnocení obsahu chladícího zařízení,
 • domácí asistence.

Obvykle lze k pojištění domácnosti připojistit také odpovědnost všech členů domácnosti za škody způsobné v běžném občanském životě.
Pojištění odpovědnosti občanů Vás chrání pro případ, že způsobíte jinému subjektu škodu na majetku, životě či zdraví.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody způsobené pojištěným, jeho manželkou/manželem, svobodnými nezletilými dětmi a osvojenci. Rozsah pojištění závisí na konkrétních pojistným podmínkách. Ovšem v nejširší nabídce se pojištění vztahuje na odpovědnost za škody způsobené:

 • pojištěným,
 • jeho manželkou/manželem,
 • svobodnými nezletilými dětmi a osvojenci, pokud žijí ve společné domácnosti,
 • zletilými dětmi,
 • pokud se připravují na své povolání,
 • osobami zaměstnanými v domácnosti pojištěného.

Pojištění obvykle kryje škody způsobené:

 • při vedení domácnosti a provozem jejího zařízení,
 • při rekreaci a zábavě,
 • při chůzi, cyklistice a jízdě na koni,
 • při rekreačních sportech,
 • nemotorovými plavidly,
 • domácím a hospodářským zvířectvem,
 • legálně drženou zbraní s výjimkou výkonu práva myslivosti.

Zvláštním typem pojištění odpovědnosti je Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání

Vztahuje se na škody, které způsobí zaměstnanec svému zaměstnavateli v souvislosti s pracovní činností. Jedná se o neúmyslné poškození majetku a majetkové újmy, u kterých může zaměstnavatel v souladu se Zákoníkem práce vymáhat škodu až do 4,5 násobku základního platu.
Toto pojištění poskytuje krytí pro případ:

 • škod na zdraví a usmrcení,
 • škod na věci jejím poškozením nebo zničením,
 • finanční škody.

 

K pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání lze připojistit:

 • škody vzniklé při řízení motorového vozidla zaměstnavatele,
 • pojištění ztráty svěřených předmětů.

Toto pojištění lze sjednat se spoluúčastí 1000 Kč, 10 % min. 1000 Kč nebo 30 % z pojistného plnění.

Lze zvolit územní rozsah ČR, Evropa nebo Svět.

Podívejte se na další produkty

Autopojištění

Autopojištění

Zjistěte si více informací o povinném ručení, havarijním pojištění a výhodách za vylepenou nálepku Allrisk.
Životní a úrazová pojištění

Životní a úrazová pojištění

Životní pojištění by mělo být základním pilířem v pojištění každého z nás. Zabezpečená budoucnost, či jistota jsou v našem životě přece tím nejdůležitějším.
Pojištění průmyslu a podnikatelů

Pojištění průmyslu a podnikatelů

Každodenní práce staví před ekonomické subjekty nové výzvy, požadavky a problémy, se kterými se podnikatelé při své činnosti musí potýkat a hledat jejich nejvhodnější řešení.
Cestovní pojištění Allrisk

Cestovní pojištění Allrisk

Kvalitní cestovní pojištění stále zůstává neodmyslitelnou součástí každé cesty za hranice České republiky. A proto vám nabízíme špičkový produkt, roční kartu Cestovního pojištění Allrisk.
Rybářské pojištění Allrisk

Rybářské pojištění Allrisk

Rybolov je stará a oblíbená činnost člověka. Stále více zájemců jezdí za tímto atraktivním koníčkem do zahraničí, proto doporučujeme do vybavení kromě návnady a prutů i kvalitní pojištění.

Aktuality

21.6.2019

Allrisk získal certifikát Bisnode CZECH Stability Award AAA!

Společnost Allrisk se posouvá stále kupředu a my jsme hrdí na to, že jsme se dostali zase o kus dál a získali certifikát Bisnode CZECH Stability Award!

číst více...

14.6.2019

Převážení jízdních kol na autě. Jak na to?

Patříte mezi příznivce aktivní dovolené a bez kola si ji nedokážete představit? Sepsali jsme informace o tom, jak si své kolo můžete v bezpečí převézt na svém autě.

číst více...

9.6.2016

Nová kancelář v Ivančicích a Slavnosti chřestu

V průběhu měsíce května jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Ivančicích u Palackého náměstí, na adrese Drůbežní trh 89/1. Propagaci pobočky jsme spojili s tradičními Slavnostmi chřestu, které se letos konaly již po dvaadvacáté.

číst více...

12.1.2016

Allrisk Magazín 2016

Najděte si chvíli času na přečtení celého čísla, protože uplynulý rok 2015 byl v mnoha směrech pro Allrisk přelomovým, a pro rok 2016 jsme pro vás připravili hned několik novinek, akcí a příjemných překvapení.

číst více...