Povinné ručení


V České republice je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení, závazné pro každého majitele vozidla.

Pojištění se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.
Každé vozidlo, které se pohybuje po veřejné komunikaci, podléhá povinnosti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.

Pojištěný má nárok, aby za něho pojistitel uhradil:

 • škody na zdraví, nebo škody vzniklé usmrcením,
 • škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, jestliže fyzická osoba pozbyla schopnosti ji opatrovat,
 • škody z ušlého zisku,
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároku z pojištění,

Minimální limit pojistného plnění je ze zákona určen na 35 mil. Kč pro věcné škody a ušlý zisk a 35 mil. Kč na každou zraněnou nebo usmrcenou osobu.

Většina pojišťoven však nabízí i vyšší limity pojistného plnění (50 mil. Kč majetek / 50 mil. Kč zdraví, 100 mil. Kč majetek / 100 mil. Kč zdraví).

Pojistné plnění je hrazeno maximálně do výše sjednaných pojistných částek.

Smluvní podmínky Flotilového pojištění a asistencí Allrisk

K povinnému ručení lze také sjednat:

Pojištění skel

Pojištění skel se vztahuje na poškození nebo zničení skel, při kterém zasazené nebo osazené sklo bylo rozbito, prasklo, nebo bylo poškozeno tak, že je nutná jeho výměna.
Nezáleží na tom, jakým způsobem došlo k poškození skla s výjimkou:

 • výrobní vady, rozbití při montáži nebo demontáži a při přepravě.

Pojištění zavazadel

Pojištění kryje škody vzniklé na zavazadlech přepravovaných ve vozidle, a to např. pro případy:

 • havárie,shutterstock_163965647
 • živelní události,
 • odcizení,
 • vandalismu,
 • ztráty.

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Toto pojištění kryje škody vzniklé na zdraví všech přepravovaných osob. Vztahuje se například na:

 • smrt následkem úrazu,
 • trvalé následky úrazu,
 • denní odškodné po dobu nezbytného léčení,
 • denní odškodné při pobytu v nemocnici.

Pojištění nákladů za nájem náhradního vozidla

Pokud vaše vozidlo zůstalo po dopravní nehodě poškozeno, tímto pojištěním získáváte nárok na úhradu nákladů za nájem náhradního vozidla.

Pojištění asistenčních služeb

Asistenční služby pojištěným zaručují rychlou pomoc v nesnázích, při poruše či havárii, a to jak na území ČR, tak i v zahraničí. Pojištění kryje náklady např. za:

 • práci na poškozeném vozidle,
 • odtah vozidla,
 • ponechání zničeného vozu v zahraničí,
 • skladné,
 • právní pomoc,
 • poradenství,
 • nocleh.

Pojištění právní ochrany

Situací, kdy by se každému z nás hodila pomoc profesionála, je v souvislosti s provozem motorového vozidla spousta. Připravili jsme pro vás balíček administrativně právních asistenčních služeb, jehož účelem je poskytovat pomoc a ochranu motoristům při drobných i závažných problémech právního nebo úředního charakteru.

Střet se zvěří

Vztahuje se na poškození vozidla při střetu se zvěří. Zvěří se rozumí každé zvíře ať již domácí nebo žijící ve volné přírodě. K nehodě je nutné vždy volat Policii ČR. Na toto riziko je nabízen u většiny pojišťoven maximální limit 100 tis. Kč na celé pojistné období. Územní rozsah pojištění je pouze na území ČR.

Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

Vztahuje se na poškození motorové části vozidla zvířetem. Motorovou částí vozidla se pro tento případ rozumí elektroinstalace, brzdová nebo chladící soustava vozidla. Na toto riziko je nabízen u většiny pojišťoven maximální limit 100 tis. Kč na celé pojistné období. Územní rozsah pojištění je pouze na území ČR.

Živelní rizika

Vztahuje se na poškození vozidla způsobené působením přírodních živlů. Živlem se rozumí krupobití, povodeň nebo záplava, vichřice, pád stromu nebo stožáru, požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin. Na toto riziko je nabízen u většiny pojišťoven maximální limit 100 tis. Kč na celé pojistné období. Územní rozsah pojištění je pouze na území ČR.

Odcizení vozidla

Vztahuje se na odcizení pouze celého vozidla. Na toto riziko je nabízen u většiny pojišťoven maximální limit 100 tis. Kč na celé pojistné období. Územní rozsah pojištění je pouze na území ČR.

Jako smluvní autopůjčovnu pro své klienty si nás vybraly tyto pojišťovny:
   generali_logo_logotype_emblem   logo_uniqa-svg

Podívejte se na další produkty

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění

Jedná se o pojištění motorového vozidla pro případ poškození, zničení, odcizení krádeží nebo loupeží.
Akce za vylepenou nálepku

Akce za vylepenou nálepku

Za vylepenou nálepku získáte zásadní zvýšení asistenčních limitů a ještě něco navíc.
Pojištění Technické asistence Allrisk TRUCK

Pojištění Technické asistence Allrisk TRUCK

Naše společnost pro vás připravila nový produkt pojištění Technické asistence Allrisk k vozidlům nad 3,5 tuny (autobusy, nákladní automobily, tahače, návěsy, přívěsy).

Aktuality

16.10.2018

Lékárnička a povinná výbava pod lupou

Lékárničku i povinnou výbavu zasáhlo v říjnu letošního roku mnoho změn. Podle odborníků jsou to změny celkově k lepšímu a řidiči se nemusí

číst více...

10.10.2018

Znáte pravidla předjíždění?

Jsou situace, kdy se bez předjíždění na pozemních komunikacích neobejdeme. Protože se ale jedná o nebezpečný a rizikový manévr, je

číst více...

9.6.2016

Nová kancelář v Ivančicích a Slavnosti chřestu

V průběhu měsíce května jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Ivančicích u Palackého náměstí, na adrese Drůbežní trh 89/1. Propagaci pobočky jsme spojili s tradičními Slavnostmi chřestu, které se letos konaly již po dvaadvacáté.

číst více...

12.1.2016

Allrisk Magazín 2016

Najděte si chvíli času na přečtení celého čísla, protože uplynulý rok 2015 byl v mnoha směrech pro Allrisk přelomovým, a pro rok 2016 jsme pro vás připravili hned několik novinek, akcí a příjemných překvapení.

číst více...