Pojištění právní ochrany v praxi


Zde uvádíme pár praktických příkladů využití služby Pojištění právní ochrany.

Příklad administrativně právní asistence řešené v rámci pojištění právní ochrany domácnosti

Panu Pavlovi přišlo poštou od policie oznámení o uložení pokuty za rychlou jízdu. Pan Pavel věděl, že prokazatelně v tento den autem nejel. Obrátil se proto na ALLRISK ASSISTANCE s dotazem, jak má v takovéto situaci správně postupovat.Po zaslání kopie oznámení o pokutě měl již druhý den ve své e-mailové schránce hotové odvolání, které pouze vytiskl, podepsal a poslal zpět na policii. Na základě tohoto odvolání přestala policie pana Pavla stíhat a celou věc uzavřela.

Příklad technické asistence řešené v rámci pojištění právní ochrany domácnosti

20:00 hodin Po návratu domů paní Andreu uvítala voda tekoucí po podlaze jejího bytu. Zjistila, že příčinou havárie je prasklá přívodní hadice k myčce nádobí. Protože přívod vody nešlo uzavřít přímo u myčky, bylo zapotřebí zastavit vodu v celém bytě.
20:05 hodin Paní Andrea zavolala na linku ALLRISK ASSISTANCE a nahlásila technickou havárii.

20:10 hodin Operátor z ALLRISK ASSISTANCE volal zpět, uznal nárok na technickou asistenci a spojil paní Andreu konferenčním hovorem přímo s instalatérem, při kterém si vysvětlili problém a domluvili se na výjezdu.
20:50 hodin Instalatér dorazil podle domluvy a začal odstraňovat poruchu.
21:45 hodin Myčka byla opravena a paní Andrea zaplatila řemeslníkovi pouze za materiál. V zápětí volal operátor ALLRISK ASSISTANCE a kontroloval, jestli instalatér dorazil a oprava proběhla úspěšně.

Příklad právní ochrany řešené v rámci pojištění právní ochrany motorových vozidel

Pan Břetislav dal svůj vůz Renault Laguna se závadou startování do servisu, kde mu odhadli předběžnou cenu opravy na 5 tisíc Kč. Den po té volal přijímací technik, který ho informoval o stavu vozidla a navrhl řešení. Následujícího dne opět volal zaměstnanec servisu, že došlo ke změně ceny na 15 tisíc Kč. Pan Břetislav s navýšením souhlasil, ale když si pro opravený vůz přišel, bylo mu oznámeno, že celá oprava bude stát asi 59 tisíc Kč! S tím už pan Břetislav souhlasit nechtěl a navrhl servisu, aby si díly z auta vymontovali a vrátili mu vůz v původním stavu. Zaměstnanec servisu mu odmítl automobil vydat i přes upozornění, že se obrátí na svou pojišťovnu právní ochrany. Po telefonátu od pana Břetislava a doručení potřebných dokumentů, právník ALLRISK ASSISTANCE kontaktoval servis s informací, že začíná za klienta řešit celou záležitost a že v nejbližších dnech je navštíví soudní znalec z oboru k posouzení celé věci. Během několika dnů kontaktoval pana Břetislava vedoucí servisu a oznámil mu, že si může pro svůj vůz přijet. Cena opravy nepřesáhne domluvenou částku 15 tisíc Kč.shutterstock_121068853

Příklad právní ochrany řešené v rámci pojištění právní ochrany motorových vozidel

Na naši asistenční službu se obrátil klient se žádostí o pomoc při vyřizování jeho případu. Klientem je dopravní společnost, jejímuž řidiči byla uložena ze strany Německého spolkového úřadu pro nákladní silniční dopravu (dále jen „BAG“) pokuta ve výši 758,18 EUR za to, že při kontrole neprokázal svoji činnost, ani svoji nečinnost, čímž porušil jak německé právní předpisy, tak i nařízení Evropského společenství (EHS) č. 3821/85 o kontrolním zařízení v silničním provozu, což je posuzováno jako přestupek.
Za účelem zastupování řidiče v přestupkovém řízení jsme pověřili německou advokátní kancelář, která proti rozhodnutí o uložení pokuty podala jménem řidiče odpor. Na základě podaného odporu, v němž bylo žádáno, aby při určení výše pokuty byly zohledněny hospodářské a majetkové poměry řidiče, byla ze strany BAG pokuta nově vyměřena, a to ve výši 270 EUR.

Příklad právní ochrany řešené v rámci pojištění právní ochrany motorových vozidel

Klientka se obrátila na naší asistenční službu poté, co se svým vozidlem najela do díry na vozovce, která nebyla označena informační značkou. Doporučili jsme klientce aby zkontaktovala policie ČR a do doby než přijede, ať poškozenou vozovku vyfotografuje. Policie ČR přijela na místo a sepsala zápis o dopravní nehodě. Ten však klientce nedala k dispozici s odůvodněním, že se nejednalo o dopravní nehodu s cizím zaviněním a škoda nepřesáhla sumu 100 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že klientka neměla uzavřeno havarijní pojištění, nabídli jsme jí pomoc s nárokováním škody na jejím vozidle po správci komunikací.

Doporučili jsme klientce, aby vozidlo opravila na vlastní náklady. Po opravě vozidla jsme od klientky vyžádali podklady (faktura za opravu vozidla, fotografie poškozené vozovky, kopie velkého technického průkazu ) za účelem uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody po správci komunikací.

Kontaktovali jsme správce komunikace s žádostí o náhradu vzniklé škody na vozidle. Společností jsme byli informováni, že s tímto nárokem se máme obrátit na pojišťovnu, u které jsou pro tento účel pojištěni. Tak jsme učinili a pojišťovna zmíněný případ posoudila.

Do 14 dnů jsme od pojišťovny obdrželi informaci, že nárok klientky uznala z části, odečetla ovšem spoluúčast, kterou měl správce komunikace u pojišťovny sjednánu.

Správce komunikace zanedlouho spoluúčast rovněž uhradil.

Příklad právní ochrany řešené v rámci pojištění právní ochrany domácnosti

Klient se obrátil na naši asistenční službu s žádostí o pomoc ve věci náhrady škody na rodinném domě, které byla způsobena dopravní nehodou.

V rámci likvidace pojistné události byla pojišťovnou klientovi vyplacena nízká částka, která nekorespondovala s klientem požadovanými náklady. Na základě této skutečnosti nechala naše asistenční služba vypracovat soudním znalcem posudek na cenu opravy nemovitosti. Na základě znalcem určené ceny jsme od pojišťovny vymáhali doplatek částky, který tato v krátké době uhradila klientovi.

Příklad právní ochrany řešené v rámci pojištění právní ochrany motorových vozidel

Naši asistenční službu kontaktoval klient s žádostí o pomoc. Bylo mu v Německu zadrženo vozidlo policií, která zjistila vadné brzdy. Policie klientovi odebrala doklady a odmítla vozidlo propustit, dokud závadu neodstraní. Naše asistenční služba bezodkladně kontaktovala právního zástupce, se kterým v Německu spolupracuje. Tento zjistil, že se jedná o podstatnou závadu na brzdách, kde policie obvykle stanoví kauci a následuje správní řízení. Advokátovi se podařilo vykomunikovat, že klient dostal pouze pokutu v nejnižší možné výšce a správní řízení se nekonalo. Tedy věc byla vyřešena nejlepším možným způsobem s nejnižšími ztrátami pro klienta.

Obraťte se na nás již dnes, pokud máte zájem vyzkoušet služby,
které využívá již 60 milionů klientů po celém světě.

TEL.: +420 608 319 743

E-MAIL: pravniochrana@allrisk.cz

Podívejte se na další produkty

Nový unikátní produkt: Rodinný právník

Nový unikátní produkt: Rodinný právník

Allrisk vám, ve spolupráci s AXA ASSISTANCE, podává pomocnou ruku ve formě jedinečného produktu Rodinný právník, který je tu pro vás za super cenu!
Pojištění právní ochrany motorových vozidel

Pojištění právní ochrany motorových vozidel

Mobilita je fenoménem dnešní doby - vše je neustále v pohybu! Pravou hodnotu Asistence vozidel skutečně oceníte jen tehdy, pokud zjistíte, že je Vaše mobilita do určité míry omezena.
Pojištění právní ochrany domů, bytů, domácností

Pojištění právní ochrany domů, bytů, domácností

Jednou ze základních lidských potřeb je potřeba bezpečí a patřičně zajištěného domova. Pro tyto případy poskytujeme široké spektrum služeb ve skutečně krizových situacích.
Telefonická služba právních informací

Telefonická služba právních informací

S řešením každého problému je důležité přijít rychle a efektivně - obzvláště ve stavu nouze. Naši pracovníci se zodpovědně zabývají každým hovorem, bez ohledu na jeho povahu.
Administrativně právní asistence

Administrativně právní asistence

Právníci ALLRISK ASSISTANCE poskytnou pomoc, podporu a rady při soudním i mimosoudním řízení, zajistí právní zastoupení, vyhotovení znaleckého posudku, tlumočníka atd.
Oznámení o pojistné události

Oznámení o pojistné události

Zde si můžete zdarma stáhnout dokument Oznámení o pojistné události.
Pojištění právní ochrany na cestách

Pojištění právní ochrany na cestách

Ztracená zavazadla? Ukradené peníze? Zkažená dovolená? S pojištěním právní ochrany na cestách se takových situací bát nemusíte.

Aktuality

26.11.2021

Životní a úrazová pojištění Allrisk

Životní pojištění by mělo být základním pilířem v pojištění každého z nás. Zabezpečená budoucnost, či jistota jsou v našem životě tím nejdůležitějším. Víte, jaké jsou možnosti životního a úrazového pojištění?

číst více...

12.11.2021

Kdy a jak používat mlhovky?

„Raději si zapnu mlhovky, kdyby náhodou…“ Tak přesně takhle by to fungovat nemělo. Kvůli špatnému používání mlhových světel velice často

číst více...

9.6.2016

Nová kancelář v Ivančicích a Slavnosti chřestu

V průběhu měsíce května jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Ivančicích u Palackého náměstí, na adrese Drůbežní trh 89/1. Propagaci pobočky jsme spojili s tradičními Slavnostmi chřestu, které se letos konaly již po dvaadvacáté.

číst více...

12.1.2016

Allrisk Magazín 2016

Najděte si chvíli času na přečtení celého čísla, protože uplynulý rok 2015 byl v mnoha směrech pro Allrisk přelomovým, a pro rok 2016 jsme pro vás připravili hned několik novinek, akcí a příjemných překvapení.

číst více...