Likvidace pojistných událostí


Centrum likvidace pojistných událostí pomáhá klientům s řešením škodních událostí. Díky zkušenostem našich kolegů klienti šetří čas a neztrácejí svůj klid při složitém vyjednávání s pojišťovnami.

 

Služby

 • Konzultace při nahlášení škodní události s našimi odbornými pracovníky dle rozsahu dané pojistné smlouvy.
 • Domluvení postupu řešení škodní události s upřesněním, jak bude vyřizování konkrétního případu probíhat se sdělením seznamu vyžadovaných dokladů.
 • Na základě plné moci udělené naší společnosti provedeme oznámení škodní události u příslušného pojistitele a doložíme potřebnou dokumentaci.
 • Během řešení škodní události komunikujeme s likvidátorem, dozorujeme vyřizování škodní události a urgujeme její včasné ukončení.
 • Po ukončení škodní události přezkoumáme výši a rozsah pojistného plnění v návaznosti na pojistnou smlouvu, pojistné podmínky a zákonná ustanovení.

Jako registrovaný nezávislý likvidátor pojistných událostí spolupracujeme s pojišťovnami a zajišťujeme tak maximální součinnost, aby škodní událost byla vyřízena v duchu všeobecných pravidel.

V návaznosti na naše dlouholeté zkušenosti v oboru jsme zažili mnoho “beznadějných” případů, kdy se podařilo aktivním přístupem vymoci z pojišťovny oprávněné nároky z pojistných smluv v rámci zákonných ustanovení.

 

Škodní události na motorových vozidlechLikvidace pojistných událostí

A) Není určený viník nehody, zúčastněné strany se nedomluvili na místě, došlo ke zranění, vznikla škoda třetí osobě, popř. je škoda na jednom z vozidel vyšší než 100 000 Kč.

B) Zavinil jste dopravní nehodu (řešíme škodu z vašeho povinného ručení popř. havarijního pojištění, pokud je toto sjednáno).

C) Nezavinil jste dopravní nehodu (řešíme škodu z povinného ručení viníka nehody).

D) Nehodu zavinil řidič mého vozidla nebo není znám viník nehody.

E) Nehodu nezavinil řidič mého vozidla a je znám viník nehody.

Naše rada zní: Mějte na sobě vždy výstražnou vestu a myslete na bezpečnost jak svoji, tak i ostatních účastníků provozu na komunikaci. Ve všech výše uvedených případech ihned na místě dopravní nehody řádně vyplňte a podepište formulář Evropský záznam o dopravní nehodě, proveďte fotodokumentaci z místa nehody vč. škody na vozidlech a zajistěte případné svědky nehody.

Tip: Evropský záznam o dopravní nehodě můžete nově vyplnit i elektronicky a to v jedinečné aplikaci Domafin. Stáhněte si ji do svého telefonu a mějte ji vždy po ruce.

 

 

!DŮLEŽITÉ!

Záznam o dopravní nehodě musí obsahovat všechny iniciály majitele a provozovatele vozidla s adresou, telefonním či e-mailovým spojením, číslo dokladu o pojištění vč. jeho platnosti, číslo řidičského průkazu a nacionálů řidiče vozidla. Dále pak popis vzniku dopravní nehody vč. nákresu, rozsahu poškození obou stran a míry viny účastníků nehody. Doporučujeme formulaci: ” Výše popsanou dopravní nehodu zavinil řidič XY a tento svým podpisem stvrzuje své zavinění” a jako poslední a ne méně důležité, jména a adresy svědků dopravní nehody.

ad A) v tomto případe je potřeba zcela nutně:

 • vyplnit Evropský záznam o nehodě (podívejte se na návod, jak záznam vyplnit),
 • zavolat Policii ČR (linka 158 nebo v případě zranění či velké škody linka 112),
 • vyčkat příjezdu Policie ČR (dále jen PČR), během této doby nepožívat alkoholické nápoje,
 • do příjezdu hlídky PČR vozidla neodstavovat z konečného postavení. Pokud je to nutné z hlediska bezpečnosti silničního provozu, je potřeba označit osy všech kol vozidel, např. pískem, křídou apod.,
 • aktivně přistoupit k vyšetření celé dopravní nehody, a pokud nebudete souhlasit se způsobem vyřízení dopravní nehody, rozhodně nepodepisujte protokol o dopravní nehodě, popřípadě uveďte do protokolu, že nesouhlasíte a poté jej podepište. Pokud jste v zahraničí a protokolu nerozumíte, tak ho nepodepisujte nebo uveďte, že zápisu nerozumíte. Dále protokol nikdy nepodepisujte v případě, že se po nehodě cítíte otřeseni nebo v horším psychickém stavu. V tomto případě si zažádejte o doplnění Vaší výpovědi v pozdějším čase na policejní služebně. Vždy pak můžete kontaktovat právní oddělení Allrisk Assistance +420 730 300 300.

ad B) zde je potřeba, pokud nepřivoláte PČR, opět vyplnit a podepsat formulář Evropský záznam o dopravní nehodě a dále postupovat dle instrukcí uvedených na počátku článku.
!POZOR! Pokud předáte poškozené straně kontakt na naši společnost nebo nám žádost o její kontaktování sdělíte, zařídíme pro obě zúčastněné strany veškeré záležitosti spojené s vyřízením škody, abychom předešli případným problémům s uplatněním vzniklých nároků a tzv. otupili ostří, které při nehodě často vzniká.

ad C) v tomto případě je potřeba, pokud nepřivoláte PČR, opět vyplnit a podepsat formulář Evropský záznam o dopravní nehodě a dále postupovat dle instrukcí uvedených na počátku článku.

ad D) nehodu zavinil řidič mého vozidla nebo není znám viník nehody:

 • mám sjednané havarijní pojištění
  • (1) vozidlo je nepojízdné – voláte asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300, kde se postarají o:
   • odtah nepojízdného vozidla dle rozsahu pojistné smlouvy,
   • přistavení náhradního vozidla dle rozsahu pojistné smlouvy,
   • kontaktování Centra likvidačního oddělení Allrisk, kde získáte:
    • konzultaci nahlášení škody u příslušného pojistitele z mého povinného ručení (aby bylo možné odškodnit poškozenou stranu) nebo z havarijního pojištění (zda řeším škodu na svém vozidle),
    • sdělení podkladů nutných k úhradě škody včetně jejich dodání pojistiteli,
    • zajištění prohlídky a opravy poškozeného vozidla v síti smluvních partnerů s garancí kvality,
    • komunikaci s opravcem a pojistitelem,
    • kontrolu správnosti výpočtu pojistného plnění,
    • znalecké posudky pokud to bude povaha škody vyžadovat,
    • právní zastoupení pokud to bude povaha škody vyžadovat.

Centrum likvidace pojistných událostí Allrisk vždy bezplatně pomůže s uplatněním škody tak, aby poškozený obdržel vše na co má ze zákona nárok.

Všechny popsané služby jsou pro vás, jako klienta Allrisk, zcela zdarma, včetně přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu vaší pojistné smlouvy.

  • (2) vozidlo je pojízdné – voláte asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300, kde se postarají o kontaktování Centra likvidace pojistných událostí Allrisk, kde získáte:
   • nahlášení a vyřízení mé škody u příslušného pojistitele,
   • sdělení podkladů nutných k úhradě škody vč. jejich dodání pojistiteli,
   • zajištění prohlídky a opravy poškozeného vozidla v síti smluvních partnerů s garancí kvality,
   • přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu vaši pojistné smlouvy,
   • komunikaci s opravcem a pojistitelem,
   • kontrolu správnosti výpočtu pojistného plnění,
   • znalecké posudky pokud to bude povaha škody vyžadovat,
   • právní zastoupení pokud to bude povaha škody vyžadovat.

Centrum likvidace pojistných událostí Allrisk vždy bezplatně pomůže s uplatněním škody tak, aby poškozený obdržel vše na co má ze zákona nárok.

Všechny popsané služby jsou pro vás, jako klienta Allrisk, zcela zdarma, včetně přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu vaší pojistné smlouvy.

 • nemám sjednané havarijní pojištění
  • (1) vozidlo je nepojízdné – voláte asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300, kde se postarají o:
   • odtah nepojízdného vozidla dle rozsahu pojistné smlouvy,
   • přistavení náhradního vozidla dle rozsahu pojistné smlouvy,
   • kontaktování Centra likvidace pojistných událostí Allrisk, kde zdarma získáte:
    • konzultaci nahlášení škody u příslušného pojistitele z mého povinného ručení (aby bylo možné odškodnit poškozenou stranu),
    • při předání kontaktu na poškozeného nahlásí vámi způsobenou škodu za obě strany zdarma.
  • (2) vozidlo je pojízdné – voláte asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300, kde se postarají o:
   • konzultaci nahlášení škody u příslušného pojistitele z mého povinného ručení (aby bylo možné odškodnit poškozenou stranu),
   • sdělení podkladů nutných k úhradě škody vč. jejich dodání pojistiteli,
   • přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu vaši pojistné smlouvy.

Centrum likvidace pojistných událostí Allrisk vždy bezplatně pomůže s uplatněním škody tak, aby poškozený obdržel vše na co má ze zákona nárok.

Všechny popsané služby jsou pro vás, jako klienta Allrisk, zcela zdarma, včetně přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu vaší pojistné smlouvy.

ad E)

 • vozidlo je nepojízdné
  • voláte asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300, kde se postarají o:
   • odtah nepojízdného vozidla do servisu,
   • přistavení a zapůjčení náhradního vozidla,
   • kontaktování Centra likvidace pojistných událostí Allrisk, kde získáte:
    • konzultaci nahlášení škody u příslušného pojistitele,
    • sdělení podkladů nutných k úhradě škody včetně jejich dodání pojistiteli,
    • zajištění prohlídky a opravy poškozeného vozidla v síti sml.partnerů s garancí kvality,
    • komunikaci s opravcem a pojistitelem,
    • kontrolu správnosti výpočtu pojistného plnění,
    • znalecké posudky pokud to bude povaha škody vyžadovat,
    • právní zastoupení pokud to bude povaha škody vyžadovat.

Všechny popsané služby jsou pro vás, jako klienta Allrisk, zcela zdarma, včetně přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu vaší pojistné smlouvy.

 • vozidlo je pojízdné – voláte asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300, kde se postarají o:
  • kontaktování Centra likvidace pojistných událostí Allrisk, kde získáte:
   • konzultaci nahlášení škody u příslušného pojistitele,
   • sdělení podkladů nutných k úhradě škody včetně jejich dodání pojistiteli,
   • zajištění prohlídky a opravy poškozeného vozidla v síti smluvních partnerů s garancí kvality,
   • komunikaci s opravcem a pojistitelem,
   • kontrolu správnosti výpočtu pojistného plnění,
   • znalecké posudky pokud to bude povaha škody vyžadovat,
   • právní zastoupení pokud to bude povaha škody vyžadovat.

Všechny popsané služby jsou pro vás, jako klienta Allrisk, zcela zdarma, včetně přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu vaší pojistné smlouvy.

 

Rádi vám pomůžeme na e-mailu: likvidace@allrisk.cz

Podívejte se na další produkty

Autopůjčovna Allrisk

Autopůjčovna Allrisk

Našim zákazníkům nabízíme vždy nadstandardně vybavené a téměř nové automobily. Vyberte si z krátkodobých nebo dlouhodobých výpůjček osobních automobilů různých kategorií a dodávek.
Asistence při dopravní nehodě

Asistence při dopravní nehodě

S Allrisk ASSISTANCE už nebudete muset tápat mezi technickými asistencemi jednotlivých pojišťoven a zjišťovat, které se vás týkají a které už pojištění nezahrnuje.
Náhradní vozidlo ZDARMA

Náhradní vozidlo ZDARMA

Po dopravní nehodě náhradní vozidlo vždy ZDARMA.

Aktuality

26.11.2021

Životní a úrazová pojištění Allrisk

Životní pojištění by mělo být základním pilířem v pojištění každého z nás. Zabezpečená budoucnost, či jistota jsou v našem životě tím nejdůležitějším. Víte, jaké jsou možnosti životního a úrazového pojištění?

číst více...

12.11.2021

Kdy a jak používat mlhovky?

„Raději si zapnu mlhovky, kdyby náhodou…“ Tak přesně takhle by to fungovat nemělo. Kvůli špatnému používání mlhových světel velice často

číst více...

9.6.2016

Nová kancelář v Ivančicích a Slavnosti chřestu

V průběhu měsíce května jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Ivančicích u Palackého náměstí, na adrese Drůbežní trh 89/1. Propagaci pobočky jsme spojili s tradičními Slavnostmi chřestu, které se letos konaly již po dvaadvacáté.

číst více...

12.1.2016

Allrisk Magazín 2016

Najděte si chvíli času na přečtení celého čísla, protože uplynulý rok 2015 byl v mnoha směrech pro Allrisk přelomovým, a pro rok 2016 jsme pro vás připravili hned několik novinek, akcí a příjemných překvapení.

číst více...