Likvidace pojistných událostí


Centrum likvidace pojistných událostí pomáhá klientům s řešením škodních událostí. Díky zkušenostem našich kolegů klienti šetří čas a neztrácejí svůj klid při složitém vyjednávání s pojišťovnami.

 

Služby

 • Konzultace při nahlášení škodní události s našimi odbornými pracovníky dle rozsahu dané pojistné smlouvy.
 • Domluvení postupu řešení škodní události s upřesněním, jak bude vyřizování konkrétního případu probíhat se sdělením seznamu vyžadovaných dokladů.
 • Na základě plné moci udělené naší společnosti provedeme oznámení škodní události u příslušného pojistitele a doložíme potřebnou dokumentaci.
 • Během řešení škodní události komunikujeme s likvidátorem, dozorujeme vyřizování škodní události a urgujeme její včasné ukončení.
 • Po ukončení škodní události přezkoumáme výši a rozsah pojistného plnění v návaznosti na pojistnou smlouvu, pojistné podmínky a zákonná ustanovení.

Jako registrovaný nezávislý likvidátor pojistných událostí spolupracujeme s pojišťovnami a zajišťujeme tak maximální součinnost, aby škodní událost byla vyřízena v duchu všeobecných pravidel.

V návaznosti na naše dlouholeté zkušenosti v oboru jsme zažili mnoho “beznadějných” případů, kdy se podařilo aktivním přístupem vymoci z pojišťovny oprávněné nároky z pojistných smluv v rámci zákonných ustanovení.

Servisni_smlouva_likvidace-PU

 

Škodní události na motorových vozidlechLikvidace pojistných událostí

A) Není určený viník nehody, zúčastněné strany se nedomluvili na místě, došlo ke zranění, vznikla škoda třetí osobě, popř. je škoda na jednom z vozidel vyšší než 100 000 Kč.

B) Zavinil jste dopravní nehodu (řešíme škodu z vašeho povinného ručení popř. havarijního pojištění, pokud je toto sjednáno).

C) Nezavinil jste dopravní nehodu (řešíme škodu z povinného ručení viníka nehody).

D) Nehodu zavinil řidič mého vozidla nebo není znám viník nehody.

E) Nehodu nezavinil řidič mého vozidla a je znám viník nehody.

Naše rada zní: Mějte na sobě vždy výstražnou vestu a myslete na bezpečnost jak svoji, tak i ostatních účastníků provozu na komunikaci. Ve všech výše uvedených případech ihned na místě dopravní nehody řádně vyplňte a podepište formulář Evropský záznam o dopravní nehodě, proveďte fotodokumentaci z místa nehody vč. škody na vozidlech a zajistěte případné svědky nehody.

Tip: Evropský záznam o dopravní nehodě můžete nově vyplnit i elektronicky a to v jedinečné aplikaci Domafin. Stáhněte si ji do svého telefonu a mějte ji vždy po ruce.

 

 

!DŮLEŽITÉ!

Záznam o dopravní nehodě musí obsahovat všechny iniciály majitele a provozovatele vozidla s adresou, telefonním či e-mailovým spojením, číslo dokladu o pojištění vč. jeho platnosti, číslo řidičského průkazu a nacionálů řidiče vozidla. Dále pak popis vzniku dopravní nehody vč. nákresu, rozsahu poškození obou stran a míry viny účastníků nehody. Doporučujeme formulaci: ” Výše popsanou dopravní nehodu zavinil řidič XY a tento svým podpisem stvrzuje své zavinění” a jako poslední a ne méně důležité, jména a adresy svědků dopravní nehody.

ad A) v tomto případe je potřeba zcela nutně:

 • vyplnit Evropský záznam o nehodě (podívejte se na návod, jak záznam vyplnit),
 • zavolat Policii ČR (linka 158 nebo v případě zranění či velké škody linka 112),
 • vyčkat příjezdu Policie ČR (dále jen PČR), během této doby nepožívat alkoholické nápoje,
 • do příjezdu hlídky PČR vozidla neodstavovat z konečného postavení. Pokud je to nutné z hlediska bezpečnosti silničního provozu, je potřeba označit osy všech kol vozidel, např. pískem, křídou apod.,
 • aktivně přistoupit k vyšetření celé dopravní nehody, a pokud nebudete souhlasit se způsobem vyřízení dopravní nehody, rozhodně nepodepisujte protokol o dopravní nehodě, popřípadě uveďte do protokolu, že nesouhlasíte a poté jej podepište. Pokud jste v zahraničí a protokolu nerozumíte, tak ho nepodepisujte nebo uveďte, že zápisu nerozumíte. Dále protokol nikdy nepodepisujte v případě, že se po nehodě cítíte otřeseni nebo v horším psychickém stavu. V tomto případě si zažádejte o doplnění Vaší výpovědi v pozdějším čase na policejní služebně. Vždy pak můžete kontaktovat právní oddělení Allrisk Assistance +420 730 300 300.

ad B) zde je potřeba, pokud nepřivoláte PČR, opět vyplnit a podepsat formulář Evropský záznam o dopravní nehodě a dále postupovat dle instrukcí uvedených na počátku článku.
!POZOR! Pokud předáte poškozené straně kontakt na naši společnost nebo nám žádost o její kontaktování sdělíte, zařídíme pro obě zúčastněné strany veškeré záležitosti spojené s vyřízením škody, abychom předešli případným problémům s uplatněním vzniklých nároků a tzv. otupili ostří, které při nehodě často vzniká.

ad C) v tomto případě je potřeba, pokud nepřivoláte PČR, opět vyplnit a podepsat formulář Evropský záznam o dopravní nehodě a dále postupovat dle instrukcí uvedených na počátku článku.

ad D) nehodu zavinil řidič mého vozidla nebo není znám viník nehody:

 • mám sjednané havarijní pojištění
  • (1) vozidlo je nepojízdné – voláte asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300, kde se postarají o:
   • odtah nepojízdného vozidla dle rozsahu pojistné smlouvy,
   • přistavení náhradního vozidla dle rozsahu pojistné smlouvy,
   • kontaktování Centra likvidačního oddělení Allrisk, kde získáte:
    • konzultaci nahlášení škody u příslušného pojistitele z mého povinného ručení (aby bylo možné odškodnit poškozenou stranu) nebo z havarijního pojištění (zda řeším škodu na svém vozidle),
    • sdělení podkladů nutných k úhradě škody včetně jejich dodání pojistiteli,
    • zajištění prohlídky a opravy poškozeného vozidla v síti smluvních partnerů s garancí kvality,
    • komunikaci s opravcem a pojistitelem,
    • kontrolu správnosti výpočtu pojistného plnění,
    • znalecké posudky pokud to bude povaha škody vyžadovat,
    • právní zastoupení pokud to bude povaha škody vyžadovat.

Centrum likvidace pojistných událostí Allrisk vždy bezplatně pomůže s uplatněním škody tak, aby poškozený obdržel vše na co má ze zákona nárok.

Všechny popsané služby jsou pro vás, jako klienta Allrisk, zcela zdarma, včetně přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu vaší pojistné smlouvy.

  • (2) vozidlo je pojízdné – voláte asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300, kde se postarají o kontaktování Centra likvidace pojistných událostí Allrisk, kde získáte:
   • nahlášení a vyřízení mé škody u příslušného pojistitele,
   • sdělení podkladů nutných k úhradě škody vč. jejich dodání pojistiteli,
   • zajištění prohlídky a opravy poškozeného vozidla v síti smluvních partnerů s garancí kvality,
   • přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu vaši pojistné smlouvy,
   • komunikaci s opravcem a pojistitelem,
   • kontrolu správnosti výpočtu pojistného plnění,
   • znalecké posudky pokud to bude povaha škody vyžadovat,
   • právní zastoupení pokud to bude povaha škody vyžadovat.

Centrum likvidace pojistných událostí Allrisk vždy bezplatně pomůže s uplatněním škody tak, aby poškozený obdržel vše na co má ze zákona nárok.

Všechny popsané služby jsou pro vás, jako klienta Allrisk, zcela zdarma, včetně přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu vaší pojistné smlouvy.

 • nemám sjednané havarijní pojištění
  • (1) vozidlo je nepojízdné – voláte asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300, kde se postarají o:
   • odtah nepojízdného vozidla dle rozsahu pojistné smlouvy,
   • přistavení náhradního vozidla dle rozsahu pojistné smlouvy,
   • kontaktování Centra likvidace pojistných událostí Allrisk, kde zdarma získáte:
    • konzultaci nahlášení škody u příslušného pojistitele z mého povinného ručení (aby bylo možné odškodnit poškozenou stranu),
    • při předání kontaktu na poškozeného nahlásí vámi způsobenou škodu za obě strany zdarma.
  • (2) vozidlo je pojízdné – voláte asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300, kde se postarají o:
   • konzultaci nahlášení škody u příslušného pojistitele z mého povinného ručení (aby bylo možné odškodnit poškozenou stranu),
   • sdělení podkladů nutných k úhradě škody vč. jejich dodání pojistiteli,
   • přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu vaši pojistné smlouvy.

Centrum likvidace pojistných událostí Allrisk vždy bezplatně pomůže s uplatněním škody tak, aby poškozený obdržel vše na co má ze zákona nárok.

Všechny popsané služby jsou pro vás, jako klienta Allrisk, zcela zdarma, včetně přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu vaší pojistné smlouvy.

ad E)

 • vozidlo je nepojízdné
  • voláte asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300, kde se postarají o:
   • odtah nepojízdného vozidla do servisu,
   • přistavení a zapůjčení náhradního vozidla,
   • kontaktování Centra likvidace pojistných událostí Allrisk, kde získáte:
    • konzultaci nahlášení škody u příslušného pojistitele,
    • sdělení podkladů nutných k úhradě škody včetně jejich dodání pojistiteli,
    • zajištění prohlídky a opravy poškozeného vozidla v síti sml.partnerů s garancí kvality,
    • komunikaci s opravcem a pojistitelem,
    • kontrolu správnosti výpočtu pojistného plnění,
    • znalecké posudky pokud to bude povaha škody vyžadovat,
    • právní zastoupení pokud to bude povaha škody vyžadovat.

Všechny popsané služby jsou pro vás, jako klienta Allrisk, zcela zdarma, včetně přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu vaší pojistné smlouvy.

 • vozidlo je pojízdné – voláte asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300, kde se postarají o:
  • kontaktování Centra likvidace pojistných událostí Allrisk, kde získáte:
   • konzultaci nahlášení škody u příslušného pojistitele,
   • sdělení podkladů nutných k úhradě škody včetně jejich dodání pojistiteli,
   • zajištění prohlídky a opravy poškozeného vozidla v síti smluvních partnerů s garancí kvality,
   • komunikaci s opravcem a pojistitelem,
   • kontrolu správnosti výpočtu pojistného plnění,
   • znalecké posudky pokud to bude povaha škody vyžadovat,
   • právní zastoupení pokud to bude povaha škody vyžadovat.

Všechny popsané služby jsou pro vás, jako klienta Allrisk, zcela zdarma, včetně přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu vaší pojistné smlouvy.

 

Rádi vám pomůžeme na e-mailu: likvidace@allrisk.cz

Podívejte se na další produkty

Autopůjčovna Allrisk

Autopůjčovna Allrisk

Našim zákazníkům nabízíme vždy nadstandardně vybavené a téměř nové automobily. Vyberte si z krátkodobých nebo dlouhodobých výpůjček osobních automobilů různých kategorií a dodávek.
Asistence při dopravní nehodě

Asistence při dopravní nehodě

S Allrisk ASSISTANCE už nebudete muset tápat mezi technickými asistencemi jednotlivých pojišťoven a zjišťovat, které se vás týkají a které už pojištění nezahrnuje.
Náhradní vozidlo ZDARMA

Náhradní vozidlo ZDARMA

Po dopravní nehodě náhradní vozidlo vždy ZDARMA.

Aktuality

26.11.2021

Životní a úrazová pojištění Allrisk

Životní pojištění by mělo být základním pilířem v pojištění každého z nás. Zabezpečená budoucnost, či jistota jsou v našem životě tím nejdůležitějším. Víte, jaké jsou možnosti životního a úrazového pojištění?

číst více...

12.11.2021

Kdy a jak používat mlhovky?

„Raději si zapnu mlhovky, kdyby náhodou…“ Tak přesně takhle by to fungovat nemělo. Kvůli špatnému používání mlhových světel velice často

číst více...

9.6.2016

Nová kancelář v Ivančicích a Slavnosti chřestu

V průběhu měsíce května jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Ivančicích u Palackého náměstí, na adrese Drůbežní trh 89/1. Propagaci pobočky jsme spojili s tradičními Slavnostmi chřestu, které se letos konaly již po dvaadvacáté.

číst více...

12.1.2016

Allrisk Magazín 2016

Najděte si chvíli času na přečtení celého čísla, protože uplynulý rok 2015 byl v mnoha směrech pro Allrisk přelomovým, a pro rok 2016 jsme pro vás připravili hned několik novinek, akcí a příjemných překvapení.

číst více...