Likvidace pojistných událostí


Oddělení likvidace pojistných událostí pomáhá klientům s řešením škodních událostí. Díky zkušenostem našich kolegů klienti šetří čas a neztrácejí svůj klid při složitém vyjednávání s pojišťovnami.

Převážně jsou to škody na motorových vozidlech. Je to ovšem myšleno, co do počtu vyřizovaných pojistných událostí, nikoli do výše priorit!

Našim klientům nabízíme následující služby

Jako provozovatelé klientského centra a makléřská společnost, zabývající se převážně “auto” pojištěním, jsou také naše služby spojeny převážně se škodami na motorových vozidlech.

 • konzultace při nahlášení škodní události s našimi odbornými pracovníky dle rozsahu dané pojistné smlouvy,
 • dohodnutí se na postupu řešení škodní události s upřesněním, jak bude vyřizování konkrétního případu probíhat se sdělením seznamu vyžadovaných dokladů,
 • na základě plné moci udělené naší společnosti pak provedeme oznámení škodní události u příslušného pojistitele a dokládáme potřebnou dokumentaci,
 • následně během řešení škodní události komunikujeme s likvidátorem, dozorujeme vyřizování škodné události a urgujeme její včasné ukončení,
 • po ukončení škodní události přezkoumáme výši a rozsah pojistného plnění v návaznosti na pojistnou smlouvu, pojistné podmínky a zákonná ustanovení.

Jako registrovaný nezávislý likvidátor pojistných událostí spolupracujeme s pojišťovnami a zajistíme tak maximální součinnost, aby Vaše škodní událost byla vyřízena v duchu všeobecných pravidel.

V návaznosti na naše dlouholeté zkušenosti v oboru (více než 10 let), jsme již zažili mnoho “beznadějných” případů, kdy se nám podařilo aktivním přístupem vymoci z pojišťovny oprávněné nároky z pojistných smluv v rámci zákonných ustanovení.

Škodní události na motorových vozidlechLikvidace pojistných událostí

A) není určený viník nehody, zúčastněné strany se nedomluvili na místě, došlo ke zranění, vznikla škoda třetí osobě, popř. je škoda na jednom z vozidel vyšší než 100 000 Kč,

B) zavinil jste dopravní nehodu (řešíme škodu z vašeho povinného ručení popř. havarijního pojištění, pokud je toto sjednáno),

C) nezavinil jste dopravní nehodu (řešíme škodu z povinného ručení viníka nehody).

Naše rada zní: Mějte na sobě vždy výstražnou vestu a myslete na bezpečnost jak svoji, tak i na bezpečnost ostatních účastníků provozu na komunikaci. Ve všech výše uvedených případech ihned na místě dopravní nehody řádně vyplňte a podepište formulář Evropský záznam o dopravní nehodě, proveďte fotodokumentaci z místa nehody vč. škody na vozidlech a zajistěte případné svědky nehody.

! DŮLEŽITÉ!

Zápis o dopravní nehodě musí obsahovat všechny iniciály majitele a provozovatele vozidla s adresou, telefonním či e-mailovým spojením, číslo dokladu o pojištění vč. jeho platnosti, číslo řidičského průkazu a nacionálů řidiče vozidla. Dále pak popis vzniku dopravní nehody vč. nákresu, rozsahu poškození obou stran a míry viny účastníků nehody. Doporučujeme formulaci: ” Výše popsanou dopravní nehodu zavinil řidič XY a tento svým podpisem stvrzuje své zavinění” a jako poslední a ne méně důležité, jména a adresy svědků dopravní nehody.
ad A) v tomto případe je potřeba zcela nutně:

 • vyplnit Evropský záznam o nehodě (podívejte se na návod, jak záznam vyplnit)
 • zavolat Policii ČR (linka 158 nebo v případě zranění či velké škody linka 112),
 • vyčkat příjezdu Policie ČR (dále jen PČR), během této doby nepožívat alkoholické nápoje,
 • do příjezdu hlídky PČR vozidla neodstavovat z konečného postavení. Pokud je to nutné z hlediska bezpečnosti silničního provozu, je potřeba označit osy všech kol vozidel, např. pískem, křídou apod.,
 • aktivně přistoupit k vyšetření celé dopravní nehody, a pokud nebudete souhlasit se způsobem vyřízení dopravní nehody, rozhodně nepodepisujte protokol o dopravní nehodě, popřípadě uveďte do protokolu, že nesouhlasíte a poté jej podepište. Pokud jste v zahraničí a protokolu nerozumíte, tak ho nepodepisujte nebo uveďte, že zápisu nerozumíte. Dále protokol nikdy nepodepisujte v případě, že se po nehodě cítíte otřeseni nebo v horším psychickém stavu. V tomto případě si zažádejte o doplnění Vaší výpovědi v pozdějším čase na policejní služebně. Vždy pak můžete kontaktovat právní oddělení Allrisk Assistance +420 730 300 300.

ad B) zde je potřeba, pokud nepřivoláte PČR, opět vyplnit a podepsat formulář Evropský záznam o dopravní nehodě a dále postupovat dle instrukcí uvedených na počátku článku.
!POZOR! Pokud předáte poškozené straně kontakt na naši společnost nebo nám žádost o její kontaktování sdělíte, zařídíme pro obě zúčastněné strany veškeré záležitosti spojené s vyřízením škody, abychom předešli případným problémům s uplatněním vzniklých nároků a tzv. otupili ostří, které při nehodě často vzniká.

ad C) v tomto případě je potřeba, pokud nepřivoláte PČR, opět vyplnit a podepsat formulář Evropský záznam o dopravní nehodě a dále postupovat dle instrukcí uvedených na počátku článku.

D) nehodu zavinil řidič mého vozidla nebo není znám viník nehody

 • mám sjednané havarijní pojištění
  • (1) vozidlo je nepojízdné
   • volám asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300 kde se postarají o:
    • odtah nepojízdného vozidla dle rozsahu pojistné smlouvy,
    • přistavení náhradního vozidla dle rozsahu pojistné smlouvy,
    • kontaktování likvidačního oddělení Allrisk, a.s. +420 605 900 090 kde získám:
    • konzultaci nahlášení škody u příslušného pojistitele z mého povinného ručení (aby bylo možné odškodnit poškozenou stranu) nebo z havarijního pojištění (zda řeším škodu na svém vozidle),
    • sdělení podkladů nutných k úhradě škody včetně jejich dodání pojistiteli,
    • zajištění prohlídky a opravy poškozeného vozidla v síti smluvních partnerů s garancí kvality,
    • komunikaci s opravcem a pojistitelem,
    • kontrolu správnosti výpočtu pojistného plnění,
    • znalecké posudky pokud to bude povaha škody vyžadovat,
    • právní zastoupení pokud to bude povaha škody vyžadovat.

Při předání kontaktu na poškozeného vždy Allrisk, a.s. bezplatně pomůže s uplatněním škody tak, aby obdržel vše na co má ze zákona nárok.

Všechny popsané služby jsou pro Vás, jako klienta Allrisk,a.s. zcela zdarma, včetně přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu Vaší pojistné smlouvy.

  • (2) vozidlo je pojízdnéAllrisk Assistance +420 730 300 300 kde se postarají o:
   • kontaktování likvidačním oddělení Allrisk, a.s. +420 605 900 090 kde získám:
    • nahlášení a vyřízení mé škody u příslušného pojistitele,
    • sdělení podkladů nutných k úhradě škody vč. jejich dodání pojistiteli,
    • zajištění prohlídky a opravy poškozeného vozidla v síti smluvních partnerů s garancí kvality,
    • přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu Vaší pojistné smlouvy,
    • komunikaci s opravcem a pojistitelem,
    • kontrolu správnosti výpočtu pojistného plnění,
    • znalecké posudky pokud to bude povaha škody vyžadovat,
    • právní zastoupení pokud to bude povaha škody vyžadovat.

Při předání kontaktu na poškozeného vždy Allrisk, a.s. bezplatně pomůže s uplatněním škody tak, aby obdržel vše na co má ze zákona nárok.

Všechny popsané služby jsou pro Vás, jako klienta Allrisk, a.s. zcela zdarma, včetně přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu Vaší pojistné smlouvy.

 • nemám sjednané havarijní pojištění
  • (1) vozidlo je nepojízdné – volám asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300 a oni se postarají o:
   • odtah nepojízdného vozidla dle rozsahu pojistné smlouvy,
   • přistavení náhradního vozidla dle rozsahu pojistné smlouvy,
   • kontaktování likvidačním oddělení Allrisk, a.s. +420 605 900 090 kde zdarma získám:
   • konzultaci nahlášení škody u příslušného pojistitele z mého povinného ručení (aby bylo možné odškodnit poškozenou stranu),
   • Při předání kontaktu na poškozeného Allrisk, a.s. nahlásí Vámi způsobenou škodu za obě strany zdarma.
  • (2) vozidlo je pojízdné – volám Allrisk, a.s. a oni se mi postarají o:
   • konzultaci nahlášení škody u příslušného pojistitele z mého povinného ručení (aby bylo možné odškodnit poškozenou stranu),
   • sdělení podkladů nutných k úhradě škody vč. jejich dodání pojistiteli,
   • přistavení a zapůjčení náhradního vozidla v rozsahu Vaší pojistné smlouvy.

Při předání kontaktu na poškozeného vždy Allrisk,a.s. bezplatně pomůže s uplatněním škody tak, aby obdržel vše na co má ze zákona nárok.

Všechny popsané služby jsou pro Vás, jako klienta Allrisk,a.s. zcela zdarma, včetně přistavení a zapůjčení náhradního vozidla, v rozsahu Vaší pojistné smlouvy.

E) nehodu nezavinil řidič mého vozidla a je znám viník nehody

 • vozidlo je nepojízdné
  • volám asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300 a oni se postarají o:
   • odtah nepojízdného vozidla do servisu,
   • přistavení a zapůjčení náhradního vozidla,
   •  kontaktování likvidačním oddělení Allrisk,a.s. +420 605 900 090 kde získám:
   • konzultaci nahlášení škody u příslušného pojistitele,
   • sdělení podkladů nutných k úhradě škody včetně jejich dodání pojistiteli,
   • zajištění prohlídky a opravy poškozeného vozidla v síti sml.partnerů s garancí kvality,
   • komunikaci s opravcem a pojistitelem,
   • kontrolu správnosti výpočtu pojistného plnění,
   • znalecké posudky pokud to bude povaha škody vyžadovat,
   • právní zastoupení pokud to bude povaha škody vyžadovat.

Všechny popsané služby jsou pro Vás, jako klienta Allrisk,a.s. zdarma, včetně pronájmu náhradního vozidla po technologickou dobu opravy.

 • vozidlo je pojízdné – volám asistenční službu Allrisk Assistance +420 730 300 300 a oni se mi postarají o:
  • kontaktování likvidačním oddělení Allrisk,a.s. +420 605 900 090 kde získám:
   • konzultaci nahlášení škody u příslušného pojistitele,
   • sdělení podkladů nutných k úhradě škody včetně jejich dodání pojistiteli,
   • zajištění prohlídky a opravy poškozeného vozidla v síti smluvních partnerů s garancí kvality,
   • komunikaci s opravcem a pojistitelem,
   • kontrolu správnosti výpočtu pojistného plnění,
   • znalecké posudky pokud to bude povaha škody vyžadovat,
   • právní zastoupení pokud to bude povaha škody vyžadovat.

Všechny popsané služby jsou pro Vás, jako klienta Allrisk, zdarma, včetně pronájmu náhradního vozidla po technologickou dobu opravy.

V případě potřeby nás kontaktujte:
telefon: +420 605 900 090
e-mail: likvidace@allrisk.cz

Podívejte se na další produkty

Autopůjčovna Allrisk

Autopůjčovna Allrisk

Našim zákazníkům nabízíme vždy nadstandardně vybavené a téměř nové automobily. Vyberte si z krátkodobých nebo dlouhodobých výpůjček osobních automobilů různých kategorií a dodávek.
Asistence při dopravní nehodě

Asistence při dopravní nehodě

S Allrisk ASSISTANCE už nebudete muset tápat mezi technickými asistencemi jednotlivých pojišťoven a zjišťovat, které se vás týkají a které už pojištění nezahrnuje.
Náhradní vozidlo ZDARMA

Náhradní vozidlo ZDARMA

Po dopravní nehodě náhradní vozidlo vždy ZDARMA.

Aktuality

9.4.2021

Připoutejte se, prosím

Díky zavedení povinnosti o používání bezpečnostních pásů během jízdy, významně poklesl počet těžkých i smrtelných úrazů během dopravních nehod na pozemních komunikacích.

číst více...

1.4.2021

Rodinný právník vždy ochrání vaše práva

Allrisk vám, ve spolupráci s AXA ASSISTANCE, podává pomocnou ruku ve formě jedinečného produktu Rodinný právník, který je tu pro vás za super cenu!

číst více...

9.6.2016

Nová kancelář v Ivančicích a Slavnosti chřestu

V průběhu měsíce května jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Ivančicích u Palackého náměstí, na adrese Drůbežní trh 89/1. Propagaci pobočky jsme spojili s tradičními Slavnostmi chřestu, které se letos konaly již po dvaadvacáté.

číst více...

12.1.2016

Allrisk Magazín 2016

Najděte si chvíli času na přečtení celého čísla, protože uplynulý rok 2015 byl v mnoha směrech pro Allrisk přelomovým, a pro rok 2016 jsme pro vás připravili hned několik novinek, akcí a příjemných překvapení.

číst více...