Životní a úrazová pojištění Allrisk


Životní pojištění by mělo být základním pilířem v pojištění každého z nás. Zabezpečená budoucnost, či jistota jsou v našem životě tím nejdůležitějším. Víte, jaké jsou možnosti životního a úrazového pojištění?

Životní pojištění

Životní pojištění slouží k ochraně jednotlivce, případně jeho partnera či partnerky a dětí před finančními dopady nejrůznějších životních situací. Mezi zásadní rizika, která by měl mít pokryta každý z nás, patří riziko smrti, invalidity, závažných onemocnění, trvalých následků úrazu a zajištění denních dávek v případě pracovní neschopnosti.

Pokud nemáte vytvořenu dostatečně velkou rezervu pro případ, že vás či vaše nejbližší postihne nějaká nenadálá zdravotní komplikace (nemoc či úraz), která zásadně ohrozí finanční fungování rodinného rozpočtu, jediným řešením pro vás je pořízení kvalitní životní pojistky.

Naši klienti si mohou vybrat mezi dvěma základními typy životního pojištění, a to mezi:

A) Rezervotvorným životním pojištěním – investiční a kapitálové

B) Rizikovým životním pojištěním

 

A) Rezervotvorné životní pojištění

  • Investiční životní pojištění

Tento typ životního pojištění kombinuje pojistnou ochranu klienta a možnost investice a díky vysoké míře variability je v současné době velmi vyhledávaným produktem životního pojištění.

Jestliže dojde u klienta ke změně finanční či sociální situace, je možné v průběhu libovolně měnit parametry smlouvy tak, aby odpovídaly současnému stavu. Klient výběrem vlastní investiční strategie ovlivňuje zhodnocení svých financí, které do pojištění vkládá.

V průběhu trvání pojištění lze investiční strategii měnit tak, aby efektivně reagovala na měnící se situaci na finančních trzích.

Naši klienti si mohou vybrat z široké škály připojištění, která poskytnou pojistnou ochranu v závislosti na individuálních potřebách klienta.

  • Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění poskytuje klientům pojistnou ochranu pro případ smrti a garantuje klientům i pojistnou částku při dožití. Z toho důvodu je tento typ životního pojištění více vyhledáván spíše konzervativními typy klientů, kteří chtějí mít garantovanou sumu peněz při dožití se konce pojistné smlouvy.

Často si klienti pomocí kapitálového životního pojištění vytváří např. sumu peněz na zajištění svého stáří či jako nástroj pro tvorbu rezervy, která bude mít jasně definovanou výši. U tohoto typu životního pojištění je velmi omezená možnost změn v průběhu trvání smlouvy a proto klienti dávají přednost jiným typům životních smluv, které mohou lépe reagovat na případné změny v životě klienta.

B) Rizikové životní pojištění

Na rozdíl od předcházejících typů životního pojištění se u rizikového životního pojištění netvoří žádná rezerva či investice, ale jsou pouze kryta rizika, která si klient určí. Výše pojistného na tento typ životního pojištění bývá velmi často nižší než u investičních či kapitálových smluv a proto je tento typ pojištění využíván například při krytí závazků klienta – hypoteční úvěr, leasing atd.

Variabilita moderních rizikových životních smluv je srovnatelná s investičním životním pojištěním a jedná se tedy o velmi atraktivní způsob zabezpečení životních rizik klienta.

Všechny naše produkty tvoříme klientům dle potřeby a na míru jejich požadavkům a potřebám. Neváhejte se na nás obrátit a požádat o revizi smluv a sjednání produktu.

Kontaktujte nás!

 

 

 

 

Zdroje: allrisk.cz, pixabay.com

Nová revoluční aplikace Domafin

Zjistit více

Nikola Zerrichová

Sdílet článek na sociálních sítích:

Aktuality

26.11.2021

Životní a úrazová pojištění Allrisk

Životní pojištění by mělo být základním pilířem v pojištění každého z nás. Zabezpečená budoucnost, či jistota jsou v našem životě tím nejdůležitějším. Víte, jaké jsou možnosti životního a úrazového pojištění?

číst více...

12.11.2021

Kdy a jak používat mlhovky?

„Raději si zapnu mlhovky, kdyby náhodou…“ Tak přesně takhle by to fungovat nemělo. Kvůli špatnému používání mlhových světel velice často

číst více...

9.6.2016

Nová kancelář v Ivančicích a Slavnosti chřestu

V průběhu měsíce května jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Ivančicích u Palackého náměstí, na adrese Drůbežní trh 89/1. Propagaci pobočky jsme spojili s tradičními Slavnostmi chřestu, které se letos konaly již po dvaadvacáté.

číst více...

12.1.2016

Allrisk Magazín 2016

Najděte si chvíli času na přečtení celého čísla, protože uplynulý rok 2015 byl v mnoha směrech pro Allrisk přelomovým, a pro rok 2016 jsme pro vás připravili hned několik novinek, akcí a příjemných překvapení.

číst více...