Střet se zvěří – jak postupovat, kdy volat policii a další tipy


Podzim je z pohledu dopravních nehod rizikovým obdobím, a to i pokud jde o střety zaviněné srážkou se zvěří. Jak se jim vyhnout a na co si dávat pozor?

Časté mlhy, brzké stmívání a snížená viditelnost, jsou nejčastější příčinou dopravních nehod. Nejčastěji se však jedná o střet se zvěří. Je tedy potřeba dbát zvýšené opatrnosti na úsecích, které jsou značeny možným výskytem zvěře, ale i mimo ně. Ke srážce může dojít v kteroukoliv denní i noční hodinu bez ohledu na roční období.

Nejrizikovějším časem bývá svítání a soumrak, kdy zvěř putuje za potravou a na pozemní komunikace nebere ohled. V noci je třeba dbát ještě větší opatrnosti, jelikož zvíře oslněné světly vozidla se chová zmateně a nepředvídatelně.

Existuje nějaká prevence, jak střetu se zvířetem zabránit?

Střetům vozidel se zvěří se úplně zabránit nedá, ale přesto jsou možnosti, jak toto riziko snížit.

Patří mezi ně:

  • Předvídání.
  • Snížení rychlosti jízdy.
  • Zvýšená opatrnost v místech, kde se dá výskyt zvěře předpokládat, například v lesních úsecích, nebo na komunikaci mezi poli se zemědělskými plodinami.
  • V případě, že vidíme zvěř v blízkosti silnice, je vhodné přepnout z dálkových světel na potkávací, aby zvěř nebyla oslněna a případně ji nechat přejít.
  • Pokud nám přes cestu přeběhne zvěř, vždy počítejme s tím, že dosud nepřeběhla všechna zvířata a na komunikaci mohou vběhnout další jedinci.

Pokud se střetu se zvířetem již nedá zabránit, odborníci doporučují intenzivně brzdit, abychom před srážkou co nejvíce snížili rychlost a vozidlo držet v přímém směru jízdy. Při čelním nárazu sice dojde k poškození automobilu, ale jeho konstrukce v maximální možné míře zabrání zranění posádky vozidla. Z pohledu psychiky řidiče je to těžká situace, ale auta jsou na čelní náraz konstruována a deformační zóny pohltí energii v co nejvyšší možné míře.

Co dělat, pokud dojde ke srážce se zvěří?

  • Řádné označení místa nehody, aby se předešlo vzniku dalších škod, jako jsou havárie dalších vozidel či zranění osob.
  • Pokud došlo při nehodě ke zranění osob, je na místě přivolání pomoci a povinností poskytnout první pomoc.
  • Zdržení se jakéhokoli jednání, které může ohrozit řádné prošetření okolností dopravní nehody. Je zakázána manipulace s vozidly, či předměty. Pokud se postavení vozidla musí změnit (např. z důvodu vyproštění osob či obnovení provozu), je řidič povinen vyznačit situaci na místě a stopy.
  • V konkrétní situaci při srážce se zvěří vzniká škoda jejímu majiteli, kterým bude většinou místní myslivecké sdružení. Proto zde platí povinnost věc ohlásit policii. A to i v případě, že zvěř z místa utekla. Případné ponechání si usmrceného zvířete jako “bolestného za rozbitý nárazník” může být kvalifikováno jako přestupek proti majetku, či jako přečin krádež. Škoda na rozbitém nárazníku by se tak řidiči mohla navýšit až o dvacet tisíc korun pokuty, či trest odnětí svobody až na dvě léta.

Pojištění při střetu se zvěří BEZ SPOLUÚČASTI

Všichni klienti Jedinečného autopojištění Allrisk se sjednaným produktem povinného ručení získávají již v základním asistenčním programu ZDARMA produkt Pojištění vozidla při střetu se zvěří. Všichni klienti s aktivovaným tarifem Allrisk nálepka mají toto pojištění zcela bez spoluúčasti.

Neváhejte nás kontaktovat!

 

 

 

 

Zdroj: allrisk.cz, aktualne.cz, cdv.cz, autobible.auto.cz, srazenazver.cz, pixabay.com, policie.cz

Nová revoluční aplikace Domafin

Zjistit více

Nikola Zerrichová

Sdílet článek na sociálních sítích:

Aktuality

26.11.2021

Životní a úrazová pojištění Allrisk

Životní pojištění by mělo být základním pilířem v pojištění každého z nás. Zabezpečená budoucnost, či jistota jsou v našem životě tím nejdůležitějším. Víte, jaké jsou možnosti životního a úrazového pojištění?

číst více...

12.11.2021

Kdy a jak používat mlhovky?

„Raději si zapnu mlhovky, kdyby náhodou…“ Tak přesně takhle by to fungovat nemělo. Kvůli špatnému používání mlhových světel velice často

číst více...

9.6.2016

Nová kancelář v Ivančicích a Slavnosti chřestu

V průběhu měsíce května jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Ivančicích u Palackého náměstí, na adrese Drůbežní trh 89/1. Propagaci pobočky jsme spojili s tradičními Slavnostmi chřestu, které se letos konaly již po dvaadvacáté.

číst více...

12.1.2016

Allrisk Magazín 2016

Najděte si chvíli času na přečtení celého čísla, protože uplynulý rok 2015 byl v mnoha směrech pro Allrisk přelomovým, a pro rok 2016 jsme pro vás připravili hned několik novinek, akcí a příjemných překvapení.

číst více...