Předkupní právo je opět tady


Od 1. 1. 2018 se do Občanského zákoníku zavádí opět Předkupní právo.

Předkupní právo v České republice existovalo desítky let až do 31. 12. 2013, kdy jej zákonodárci zrušili. V praxi se však ukázalo, že jeho zrušení nebyl úplně ten správný krok. Toto právo se sice vrací, ne však v jeho původní podobě. Proto doporučujeme si vše řádně prostudovat a předejdete tak případným nesrovnalostem.

 

Předkupní právo dle zákona

Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva s účinky pro své právní nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše. Předkupní právo se tedy bude vztahovat na převody spoluvlastnických podílů úplatné i bezúplatné.

 

Výjimka z předkupního práva

Výjimku v tomto případě budou mít tzv. osoby blízké. Okruh osob blízkých je uveden v Občanském zákoníku jako:

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen “partner”); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

 

Postup při prodeji podílu

Vlastník podílu na nemovitosti bude mít od 1. ledna 2018 povinnost,  při jeho prodeji nabídnout ostatním spoluvlastníkům svůj podíl za stejných podmínek. Navíc je nutné nabídku učinit až po podpisu kupní smlouvy a uvést podmínky prodeje. Tato nabídka vyžaduje písemnou formu.

V praxi to bude znamenat, že po uzavření kupní smlouvy pošlete poštou výzvu/nabídku na uplatnění předkupního práva ostatním spolumajitelům dle adresy uvedené v Katastru nemovitostí. Do obálky přidáte kopii kupní smlouvy, ve které můžete “začernit” osobní údaje kupujícího. V žádném případě není možné takto skrývat cenu nemovitosti.

POZOR: Pokud bude učiněna nabídka před podpisem Kupní smlouvy, bude nutné po jejím podpisu učinit novou nabídku. Jinak je to stejné, jako byste předkupní právo spoluvlastníkům nenabídli.

 

Lhůta pro uplatnění předkupního práva

Lhůta pro uplatnění předkupního práva je 3 měsíce od doručení nabídky. Bude tedy nutné posílat dopisy doporučeně s tzv. dodejkou, abyste měli oficiální potvrzení o odeslání a převzetí zásilky.

 

Když je více zájemců

Pokud prodáváte spoluvlastnický podíl např. na zemědělských pozemcích, může být spoluvlastníků i několik desítek. Co když uplatní předkupní právo více lidí najednou? V tom případě budou mít právo tento podíl odkoupit všichni a to v poměru jejich podílů na nemovitosti.

 

Vzdání se předkupního práva

Občanský zákoník umožňuje také tzv. vzdání se předkupního práva. U nemovitostí se bude zapisovat do Katastru nemovitostí. Lze předpokládat, že u nově vznikajících developerských projektů, bude tato možnost využívána právě kvůli usnadnění následných prodejů.

 

Bezúplatný převod

V případě, že dochází k bezúplatnému převodu nemovitosti např. darovací smlouvou, mají ostatní spoluvlastníci také možnost využít předkupního práva. V tomto případě by byla stanovena cena obvyklá (znaleckým posudkem) a nemovitost by byla prodána dle poměru podílů spoluvlastníků na nemovitosti.

 

Nové vozy v produktu Allrisk CAR EFFECTIVE za špičkové ceny

Mám zájem

Nezávazná kontrola vašich finančních a pojistných produktů s bonusem 300 Kč

Mám zájem

Nikola Novotná

Sdílet článek na sociálních sítích:

Aktuality

11.12.2018

Vracejí se domluvy od policie za mírné přestupky

V minulosti mohli policisté za menší přestupky udělovat řidičům domluvy. Tyto domluvy byly poté zákonem odstraněny a nyní by se mohly

číst více...

4.12.2018

Daň z nemovitosti za rok 2019

Přiznání daní z nemovitých věcí se odevzdává a platí dopředu. Za rok 2019 máte čas do 31. ledna 2019. Za jakých

číst více...

9.6.2016

Nová kancelář v Ivančicích a Slavnosti chřestu

V průběhu měsíce května jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Ivančicích u Palackého náměstí, na adrese Drůbežní trh 89/1. Propagaci pobočky jsme spojili s tradičními Slavnostmi chřestu, které se letos konaly již po dvaadvacáté.

číst více...

12.1.2016

Allrisk Magazín 2016

Najděte si chvíli času na přečtení celého čísla, protože uplynulý rok 2015 byl v mnoha směrech pro Allrisk přelomovým, a pro rok 2016 jsme pro vás připravili hned několik novinek, akcí a příjemných překvapení.

číst více...