Jak je na tom Česká republika s cyklisty a chodci? Helsinky a Oslo hlásí prvenství!


Cyklisté a chodci patří mezi nejohroženější články dopravní infrastruktury. Jak je na tom Česká republika a ostatní?

Nepozornost je nejčastější faktor, který přispívá ke vzniku dopravní nehody mezi vozidlem a chodcem. Jako příklad můžeme uvést používání mobilního telefonu, a to jak u chodců, tak u řidičů. Dalším rizikovým chování je náhlé vstoupení chodce do jízdního koridoru, zejména pak z oblasti zakrytého výhledu, např. zpoza stojícího nebo zaparkovaného vozidla. V této mapě se můžete podívat na místa, kde byly v roce 2019 v České republice nehody chodců s následkem smrti či těžkých poranění. 

U cyklistů je tomu podobně, nepozornost patří na první místo, avšak navíc je viníkem velmi často intoxikace alkoholem. U cyklistů je nejčastěji zranění horních a dolních končetin, které následují úrazy hlavy. Nezapomeňte na používání přilby, protože i díky ní můžete zranění zmírnit a to velmi razantně. V této mapě se můžete podívat na místa, kde byly v roce 2019 v České republice nehody cyklistů s následkem smrti či těžkých poranění.

Helsinky (hl. město Finska) a Oslo (hl. město Norska) dosáhla v loňském roce neuvěřitelného milníku! Ani v jednom z uvedených měst nebyl v roce 2019 usmrcen žádný chodec ani cyklista. Jak toho tyto vyspělé země jenom dosáhly?

Norsko patří k nejbezpečnějším zemím v Evropě a to proto, že zde bylo evidováno největší pokles usmrcených osob v důsledku dopravních nehod, a to od roku 2010. Oslo snížilo intenzity automobilové dopravy, zlepšilo infrastrukturu, zavedlo nižší rychlostní limity a kolem škol zavedlo tzv. srdeční zóny pro zvýšení bezpečnosti.

V Helsinkách je nyní dovolená maximální rychlost 30 km/hod. V nových obytných oblastech jsou navíc silnice navrženy tak, aby podporovaly nižší rychlosti, a v ostatních oblastech jsou nainstalovány vyvýšení přechody pro chodce a kruhové objezdy.

Oslo i Helsinky uvádějí snížení rychlosti jako zásadní pro snížení fatálních následků nehod, neméně důležitá je také podpora cyklistiky.

Nikola Novotná

Sdílet článek na sociálních sítích:

Aktuality

3.7.2020

Auta na zemní plyn prospívají životnímu prostředí

Ze studie (pro Český plynárenský svaz ČPS zpracovalo České vysoké technické učení v Praze) vyplývá, že vozy na stlačený zemní plyn (CNG) mají pozitivní vliv na snižování emisí oxidů dusíku v ovzduší.

číst více...

24.6.2020

Stali jste se svědkem dopravní nehody. Víte, co máte dělat?

Nikdy nevíme, kdy se můžeme stát svědky dopravní nehody, a kdy budou okolní osoby potřebovat naši pomoc. Víte, jak v takovém případě postupovat?

číst více...

9.6.2016

Nová kancelář v Ivančicích a Slavnosti chřestu

V průběhu měsíce května jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Ivančicích u Palackého náměstí, na adrese Drůbežní trh 89/1. Propagaci pobočky jsme spojili s tradičními Slavnostmi chřestu, které se letos konaly již po dvaadvacáté.

číst více...

12.1.2016

Allrisk Magazín 2016

Najděte si chvíli času na přečtení celého čísla, protože uplynulý rok 2015 byl v mnoha směrech pro Allrisk přelomovým, a pro rok 2016 jsme pro vás připravili hned několik novinek, akcí a příjemných překvapení.

číst více...