Potřebujete se odhlásit z platby zdravotního pojištění. Víte jak?


Měníte pojišťovnu nebo se stěhujete do zahraničí a potřebujete se odhlásit z plateb zdravotního pojištění? Poradíme vám, jak na to!

Změna zdravotní pojišťovny

Pokud potřebujete změnit zdravotní pojišťovnu, můžete tak učinit pouze jednou za rok. K této změně jsou určeny pouze dva termíny:

  • 1. ledna
  • 1. července

V obou případech musíte přihlášku odevzdat minimálně tři měsíce předem, to znamená, že nejpozději do 30. září nebo do 31. března.

Formulář žádosti o registraci pojištěnce obdržíte u vámi vybrané zdravotní pojištěny. Odhlášení se z platby zdravotního pojištění u původní pojišťovny nijak řešit nemusíte. Vaše nová pojišťovna vše vyřídí za vás.

 

Odhlášení z plateb zdravotního pojištění

Z plateb veřejného zdravotního pojištění se v České republice může nechat vyjmout každá osoba, která odjíždí pracovat do zahraničí, a to pouze za předpokladu, že zdravotní pojištění jí bude hrazeno v cizině po celou dobu pobytu.

Na webových stránkách některých českých zdravotních pojišťoven se můžete dočíst, že se musí jednat o dlouhodobý pobyt. Ten je definován jako nepřetržitý pobyt v zahraničí, který trvá nejméně 6 měsíců. Faktem ale je, že můžete podléhat předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě. Jedná se pak o stát, ve kterém vykonáváte výdělečnou činnost.

Z plateb zdravotního pojištění se tedy ve finále musíte odhlásit, i když budete v cizině pracovat dobu kratší než udávaných 6 měsíců. Požádat o vynětí nelze zpětně.

Na svou zdravotní pojišťovnu budete muset doručit vyplněný formulář Prohlášení o dlouhodobém pobytu. Ten by měla mít pojišťovna ke stažení na svých stránkách. Do dokumentu bude třeba uvést, od kdy do kdy budete v cizině. Tímto datem přestáváte mít povinnost účastnit se veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Písemné prohlášení můžete odeslat i ze zahraničí. Povinnost platit sice zaniká uvedeným datem, ale toto datum nesmí být dříve, než bude prohlášení doručeno pojišťovně. Povinnost platit pojištění z vás může být sejmuta nejprve den po dni, kdy došlo k doručení formuláře.

Daná osoba přestává být pojištěna, čímž zaniká i nárok na úhradu zdravotnických služeb, které hradila česká pojišťovna. Pojišťovně také budete muset vrátit kartičku pojištěnce, a to nejpozději do 8 dnů od zahájení pobytu v zahraničí.

 

Zdravotní pojištění při návratu z ciziny

Po návratu z pracovního pobytu v zahraničí jste povinni se opět přihlásit u své zdravotní pojišťovny. Dnem přihlášení se stáváte plátcem veřejného zdravotního pojištění a pojišťovna za vás musí začít hradit zdravotní služby a lékařskou péči. Budete však muset předložit doklad o účasti na zdravotním pojištění v cizině.

Co když nedoložím, že jsem byl v cizině pojištěn?

Pokud potvrzení o délce a účasti na pojištění v zahraničí nedoložíte, budete muset v ČR své pojišťovně doplatit zdravotní pojištění za každý měsíc, který jste strávili v zahraničí, protože bez dokladu jako byste ani pojištěni nebyli. Pojistné na měsíc bude činit aktuální sazbu, kterou platí osoby bez zdanitelných příjmů. V roce 2019 se jedná o 1 803 Kč měsíčně. Pojišťovna nebude vymáhat penále.

Jestliže potvrzení předložíte, ale vyplyne z něj, že nepokrývá celou dobu, kterou jste strávili pobytem v zahraničí, bude třeba pojistné uhradit za ty kalendářní měsíce, které nebyly kryty, a to opět v sazbě pro OBZP. Ani v tomto případě nebude vymáháno penále.

Nezávazná kontrola vašich finančních a pojistných produktů s bonusem 300 Kč

Mám zájem

Nikola Novotná

Sdílet článek na sociálních sítích:

Aktuality

16.9.2019

Šest zlatých pravidel pro přepravu dětí v autě

Mezi časté chyby patří použití nevhodné dětské autosedačky nebo uvolněný bezpečnostní pás. Přečtěte si pár základních pravidel pro cestování dětí v autě.

číst více...

11.9.2019

Umíte číst v registračních značkách?

Víte, co všechno lze zjistit z registrační značky a VIN kódu, a k čemu se vám to může hodit?

číst více...

9.6.2016

Nová kancelář v Ivančicích a Slavnosti chřestu

V průběhu měsíce května jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Ivančicích u Palackého náměstí, na adrese Drůbežní trh 89/1. Propagaci pobočky jsme spojili s tradičními Slavnostmi chřestu, které se letos konaly již po dvaadvacáté.

číst více...

12.1.2016

Allrisk Magazín 2016

Najděte si chvíli času na přečtení celého čísla, protože uplynulý rok 2015 byl v mnoha směrech pro Allrisk přelomovým, a pro rok 2016 jsme pro vás připravili hned několik novinek, akcí a příjemných překvapení.

číst více...